Konstrukce podvozku (2211046)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:17.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět vysvětluje problematiku konstrukce podvozků motorových vozidel (dynamika, brzdová soustava, zavěšení kol, kolová skupina, odpružení, řídicí ústrojí).
Teacher's
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Letní 2020/2021
Structure
 Podvozek jako celek – úvod do předmětu
 Inerciální vlastnosti odpružených hmot, poloha náprav, spektrum zatížení. Cv. Návrh rozměrů pneumatik
 Brzdová soustava 1 (základní a doplňkové funkce)
 Brzdová soustava 2 (konstrukční elementy). Cv. Návrh brzd, výpočet na oteplení
 Zavěšení kol 1. (Nápravy – funkce požadavky, Klasifikace, Kinematické požadavky)
 Zavěšení kol 2. (Konstrukční elementy, elastokinematika, ukázky provedení). Cv. Výpočet základního onstrukčního elementu
 Kolová skupina 1 (Řízená náprava, hnací nápravy, základní parametry)
 Kolová skupina 2 (Způsoby uložení kola). Cv. Metoda výpočtu uložení kola v ložiscích)
 Systém odpružení 1 (Požadované vlastnosti, varianty systémů odpružení)
 Systém odpružení 2. (Konstrukční elementy systémů odpružení). Cv. Návrh parametrů konstrukčního elementu
 Systém odpružení 3. (Prostorové nároky kola)
 Systém odpružení 4. (Pevnost a životnost subsystémů náprav). Cv. Výpočet vybraného elementu
 Řídicí ústrojí. (Požadavky, konstrukční elementy)
Structure of tutorial
Literarture
Vlk F.: Podvozky motorových vozidel. Nakladatelství Vlk. 2006.
Requirements
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211046_KP .
Keywords
Spalovací turbina, turbodmychadlo, přeplňování, termodynamika, aerodynamika, lopatková mříž, chladič, přestup tepla.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 27.11.2021, 17:37 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/6d511632/2021-11-23/10:13)