Konstrukce kolejových vozidel (2211052)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:4P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Získání znalostí o konstrukcích nákladních, osobních vozů a hnacích vozidel. Pevnostní požadavky na skříně vozidel, řešení interiéru, stanoviště strojvedoucího a strojovnu. Parametry a konstrukční řešení vozidel pro příměstkou, regionální, rychlíkovou a vysokorychlostí dopravu a vozidel MHD .
Vyučující
Ing. Tomáš Heptner
Letní 2023/2024
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Letní 2023/2024
Ing. Tomáš Heptner
Letní 2022/2023
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Tomáš Heptner
Letní 2021/2022
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1. týden - Brzdová výzbroj železničních vozidel. Mechanická část. Třecí materiály a jejich vlastnosti. Principiální schémata pneumatické části. Základní komponenty. Požadavky na účinek brzdy. Brzdicí váha a způsoby jejího stanovení.
2. týden - Hydromechanický a hydrodynamický přenos výkonu v pohonech kolejových vozidel.
3. týden - Hydrostatický přenos výkonu v pomocných pohonech kolejových vozidel.
4. týden - Spřahování kolejových vozidel - druhy. Komponenty jednotlivých druhů spřahování - nárazníky, šroubovky, centrální spřáhla. Druhy vypružovacích ústrojí, jejich konstrukce a vlastnosti.
5. týden - Hrubé stavby skříní kolejových vozidel. Materiály a technologie výroby. Zásady návrhu a dimenzování. Skříně nákladních vozů. Vozidla pro kombinovanou dopravu silnice - železnice.
6. týden - Skříně lokomotiv a motorových vozů a jednotek. Strojovna, stanoviště strojvedoucího. Crash požadavky.
7. týden - Skříně vozidel pro osobní dopravu a jejich vybavení.
8. týden - Vytápění, větrání a klimatizace vozidel pro osobní dopravu. Základy dimenzování, základní koncepce a jejich praktické realizace. Zásobování osobních vozů energií.
9. týden - Vývojové tendence v řešení skříní a pojezdu hnacích vozidel typu.
10. týden - Motorové vozy a jednotky - základní koncepce jejich uspořádání. Hnací agregáty motorových vozů.
11. týden - Tramvaje a vozidla metra - požadavky na jízdní vlastnosti. Vedení dvojkolí ve žlábkové koleji. Druhy a rozdělení vozidel. Přehled konstrukcí s komentovanými ukázkami.
12. týden - Vysokorychlostní osobní doprava. Požadavky na systém jako celek. Řešení vozidel pro vysokorychlostní osobní dopravu.
13. týden - Nekonvenční vysokorychlostní vozidla, nekonvenční systémy nesení a vedení vozidel a vyvíjení tažných sil, lineární motory.
Literatura
ČSN EN 12 667, EN 15 227, Směrnice TSI
Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího.
Šíba, J.: Kolejová vozidla II - pojezd, ES ČVUT Praha, 1991, Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II -1. a 2. část, ES ČVUT Praha, 1986
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211052_KKV .
Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zkoušky jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky. Pro získání přihlášení ke zkoušce je požadována 50% účast na přednáškách. Je-li účast na přednáškách nižší, musí být omluvena potvrzením od lékaře.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.5.2024, 23:52 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)