česky  čs
english  en
Zkoušení vozidel a jejich částí (2211057)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:30.04.2009
Platí do: ??Rozsah:3P+3L
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Popis technologií a algoritmů pro experimentální činnost v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů
Vyučující
Ing. Marcel Škarohlíd Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Michal Takáts CSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Marcel Škarohlíd Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Michal Takáts CSc.
Zimní 2020/2021
Ing. Marcel Škarohlíd Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Michal Takáts CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Marcel Škarohlíd Ph.D.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Michal Takáts CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Charakteristiky motorů a vozidel
Měření spotřeby kapalného paliva
Měření rychlosti vozidla
Akcelerační, dojezdová a brzdová zkouška
Vozidlový dynamometr
Zkoušení symetrie účinku brzdového účinku
Zkoušení komponent převodového ústrojí
Měření průtoku stlačitelného média
Snímání a vyhodnocování průběhu rychle proměnlivých tlaků
Složení spalin spalovacích motorů
Environmentální dopady provozu spalovacích motorů
Analyzátory spalin
Legislativní ošetření problematiky emise škodlivin
Automatizovaný sběr dat
Osnova cvičení
Cvičení probíhají v laboratořích spalovacích motorů a automobilů. Náplň umožňuje praktické procvičení znalostí, získaných na přednáškách a seznámení se s experimentálními přístupy k problematice obecně za reálných podmínek. Konkrétní konfigurace měřených objektů a měřící technicky se přizpůsobuje aktuální situaci v laboratořích.
Literatura
Takáts, M.: Měření emisí spalovacích motorů, Vydavatelství ČVUT 1997
Požadavky
Základní znalosti, týkající se měřených objektů. Základní znalosti z přírodních věd (fyzika, chemie, mechanika, termodynamika) v rozsahu absolvovaných předmětů. Elementární znalosti elektrotechniky a počítačové techniky.
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211057_ZVC .
Klíčová slova
Experiment; Emise škodlivin; Automatizovaný sběr dat
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)