česky  čs
english  en
Výpočetní metody dopravních strojů (2211058)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:30.04.2009
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Metody analýzy a syntézy 3D mechanismů.Výpočet pružných spojovacích komponentů. Vliv nelinearit. Tvorba mechanických a matematických modelů vozidel. Zálklady použití MKP. Lokální a globální souřadnice, matice tuhosti, hmotnosti a tlumení. Řešení rovnic v
čase expl. a impl. metoda. Materiálové modely. Torzní kmitání v motorech a převodových zařízeních, metody výpočtu. Měření kmitů v poháněcích soustrojích. Rozvodový mechanismus motoru (kinematika, dynamika). Vyvažování motorů.
Vyučující
Ing. Jan Kalivoda Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Ladislav Rus DrSc.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Ladislav Rus DrSc.
Zimní 2019/2020
Ing. Václav Zoul CSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Ladislav Rus DrSc.
Zimní 2018/2019
Ing. Václav Zoul CSc.
Zimní 2018/2019
Osnova
1. Úvod, základní pojmy,podmínky vzniku torzního kmitání, zobecněné postupy řešení.
2. Aplikace postupů založených na soustavách s 1° volnosti na soustrojí s pístovými stroji.
3. Metody výpočtu pro vícehmotové soustavy se specifiky na soustrojí s pístovými stroji.
4. Snížení úrovně vibrací spojky, tlumiče, nelineární spojky.
5. Měření kmitání, kriteria posuzování intenzity kmitů. Provozní vyvažování.
6. Modelování dynamiky vozidel - lineární systémy.
7 Optimalizace vypružení a tlumení vozidel.
8. Matematické modely vozidel s nelineárními prvky vypružení a tlumení.
9. Odezva vozidel na buzení od náhodných nerovností vozovky-koleje.Teorie náhodných procesů.
10.Kinematika a dynamika rozvodových mechanismů.
11.Vyvažování motorů.
12.Základy metody konečných .prvků.
13.Materiálové modely v MKP.

Osnova cvičení
1.Metody výpočtu pro vícehmotové soustavy se specifiky na soustrojí s pístovými stroji.
2.Snížení úrovně vibrací spojky, tlumiče, nelineární spojky.
3.Měření kmitání, kriteria posuzování intenzity kmitů. Provozní vyvažování.
4.Úvod do Simpack, model kyvadla
5.Model rozvodového mechanismu
6.Modální analýza ventilové pružiny
7.Výpočet vlastnich frekvencí dvojhmotové soustavy
8.Vytvoření modelu kolejového dvounápravového podvozku.
9.Vytvoření modelu kolejového vozidla, průjezd převýšeným obloukem.
10.Výpočet vlastních frekvencí dvojhmotové soustavy - samostatná prace.
11.Úvod do sw. Abaqus a statická analýza skořepin
12.MKP analýza s využitím objemových prvků
13.MKP analýza sestavy a úvod k explicitním úlohám

Literatura
1.Dynamika kolejových vozidel.Freibauer,Rus,Zahrádka,NADAS,1988
2.Teorie kolejových vozidel, Švejnoch a kol.,Skripta ČVUT, 1991
3.Dynamické jevy,namáhání a porušování pojezdu lokomotiv,NADAS,1986
4.Výpočtové metody ve stavbě motorových vozidel, Apetaur,Stejskal,Baněček,Skripta ČVUT, 1989
Požadavky
Zkouška+zápočet
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211058_VMDS .
Klíčová slova
Mechanismy, kmitání, vyvažování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)