česky  čs
english  en
Výpočetní metody dopravních strojů (2211058)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:30.04.2009
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Metody analýzy a syntézy 3D mechanismů. Výpočet pružných spojovacích komponentů. Vliv nelinearit. Tvorba mechanických a matematických modelů vozidel. Základy použití MKP. Lokální a globální souřadnice, matice tuhosti, hmotnosti a tlumení. Řešení rovnic v čase expl. a impl. metoda. Materiálové modely. Torzní kmitání v motorech a převodových zařízeních, metody výpočtu. Měření kmitů v poháněcích soustrojích. Rozvodový mechanismus motoru (kinematika, dynamika). Vyvažování motorů.
Teacher's
prof. Ing. Ladislav Rus DrSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Radek Tichánek Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Ladislav Rus DrSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Václav Zoul CSc.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Ladislav Rus DrSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Václav Zoul CSc.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Úvod, základní pojmy,podmínky vzniku torzního kmitání, zobecněné postupy řešení.
2. Aplikace postupů založených na soustavách s 1° volnosti na soustrojí s pístovými stroji.
3. Metody výpočtu pro vícehmotové soustavy se specifiky na soustrojí s pístovými stroji.
4. Snížení úrovně vibrací spojky, tlumiče, nelineární spojky.
5. Měření kmitání, kriteria posuzování intenzity kmitů. Provozní vyvažování.
6. Modelování dynamiky vozidel - lineární systémy.
7 Optimalizace vypružení a tlumení vozidel.
8. Matematické modely vozidel s nelineárními prvky vypružení a tlumení.
9. Odezva vozidel na buzení od náhodných nerovností vozovky-koleje.Teorie náhodných procesů.
10.Kinematika a dynamika rozvodových mechanismů.
11.Vyvažování motorů.
12.Základy metody konečných .prvků.
13.Materiálové modely v MKP.

Structure of tutorial
Pro absolvování předmětu musíte získat zápočet

Zápočet získáte, pokud vedoucí, který Vám na začátku semestru zadá tzv. Miniprojekt dle Vaší specializace k řešení, na konci semestru zkonstatuje, že zadání Miniprojektu bylo během semestru splněno. Zápočet bude zapsán do KOS v den zkoušky z VMDS.

Obsah řešení Miniprojektu obsahuje některé výpočty z dále uvedených oblastí .
1.Metody výpočtu pro vícehmotové soustavy se specifiky na soustrojí s pístovými stroji.
2.Snížení úrovně vibrací spojky, tlumiče, nelineární spojky.
3.Měření kmitání, kriteria posuzování intenzity kmitů. Provozní vyvažování.
4.Úvod do Simpack, model kyvadla
5.Model rozvodového mechanismu
6.Modální analýza ventilové pružiny
7.Výpočet vlastnich frekvencí dvojhmotové soustavy
8.Vytvoření modelu kolejového dvounápravového podvozku.
9.Vytvoření modelu kolejového vozidla, průjezd převýšeným obloukem.
10.Výpočet vlastních frekvencí dvojhmotové soustavy - samostatná prace.
11.Úvod do sw. Abaqus a statická analýza skořepin
12.MKP analýza s využitím objemových prvků
13.MKP analýza sestavy a úvod k explicitním úlohám

Literarture
1.Dynamika kolejových vozidel.Freibauer,Rus,Zahrádka,NADAS,1988
2.Teorie kolejových vozidel, Švejnoch a kol.,Skripta ČVUT, 1991
3.Dynamické jevy,namáhání a porušování pojezdu lokomotiv,NADAS,1986
4.Výpočtové metody ve stavbě motorových vozidel, Apetaur,Stejskal,Baněček,Skripta ČVUT, 1989
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu a zkoušky z VMDS

Pro dokončení předmětu musíte získat zápočet a složit zkoušku.

Zápočet je udělen na základě účasti na cvičeních a splnění t.zv. Miniprojektu.

Zápočet získáte, pokud vedoucí, který vám na začátku semestru zadává k řešení tzv. Miniprojekt, na konci semestru rozhodne, že zadání Miniprojektu bylo v průběhu semestru splněno. Zápočet Vám bude zapsán do KOS v den zkoušky VMDS.

Při řešení Miniprojektu konzultujte postup prací s lektory Miniprojektu, Dr. Kalivodou, Dr. Tichánkem,
Dr. Vašíčkem a Dr. Zoulem. Konzultační dny s těmito praktiky jsou v den a hodinu uvedené v rozvrhu.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podle hodnocení písemek jednotlivými přednášejícími získáte zápočet a celkovou známku ze zkoušky.

Materiály - přednášky z VMDS naleznete zde:
https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211058_VMDS/

Prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc
tel. 603169533


Keywords
Řešení dynamiky mechanismů vozidel, řešení kmitání částí vozidel, vyvažování motorů, dynamika vozidel, řešení jízdní stability vozidel, výpočet jízdních vlastností vozidel-index komfortu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)