Převodové ústrojí motorových vozidel I. (2211129)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:17.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět shrnuje návrh, konstrukci a základní výpočty agregátů mechanických převodových agregátů osobních, nákladní vozidel a motocyklů.
Vyučující
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Zimní 2020/2021
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Zimní 2019/2020
Osnova
1 - Koncepce převodovek
2 - Rozjezdové spojky
3 - Synchronizační spojky
4 - Základní funkce, rámcový popis návrhu a realizace ozubení, základní typy ozubených soukolí.
5 - Relativní pohyb, záběr ozubení, podmínky korektního záběru, rovinné a prostorové ozubení, praktické aplikace.
6 - Vytváření čelního evolventního ozubení (OČE) popis plochy boku zubu, tělesa zubu.
7 - Základní rovnice OČE a jejich aplikace. Typy interferencí, stručný popis.
8 - Záběrové poměry. Kontrolní rozměry OČE.
9 - Skluzové a silové poměry záběru, poruchy ozubení, kontrola únosnosti ozubených soukolí.
10 - Hypoidní soukolí, uspořádání, základní pravidla návrhu a aplikace.
11 - Kloubové hřídele; automatizace mechanických převodných ústrojí
12 - Spektra zatížení, výpočet ložisek, zkoušení převodných ústrojí
13 - Hnací ústrojí vozidel s pohonem všech kol
Osnova cvičení
1 - Koncepce převodovek - výpočet odstupňování
2 - Rozjezdové spojky, výpočet.
3 - Synchronizační spojky. Návrh třecích členů.
4 - Základní funkce, rámcový popis návrhu a realizace ozubení, základní typy ozubených soukolí.
5 - Relativní pohyb, záběr ozubení, podmínky korektního záběru, rovinné a prostorové ozubení, praktické aplikace.
6 - Vytváření čelního evolventního ozubení (OČE) popis plochy boku zubu, tělesa zubu.
7 - Základní rovnice OČE a jejich aplikace. Typy interferencí, stručný popis.
8 - Záběrové poměry. Kontrolní rozměry OČE.
9 - Skluzové a silové poměry záběru, poruchy ozubení, kontrola únosnosti ozubených soukolí.
10 - Hypoidní soukolí, uspořádání, základní pravidla návrhu a aplikace.
11 - Kloubové hřídele; automatizace mechanických převodných ústrojí
12 - Spektra zatížení, výpočet ložisek, zkoušení převodných ústrojí
13 - Hnací ústrojí vozidel s pohonem všech kol
Literatura
Svoboda Jiří: Teorie dopravních prostředků, skripta ČVUT

Vlk František: Převodová ústrojí motorových vozidel, nakladatelství VLK 2000
Lechner, Naunheimer: Automotive Transmissions, Springer Verlag 1999

Moravec Vladimír: Konstrukce strojů a zařízení II - čelní ozubená kola, Montanex 2001

Achtenová G.,, Klír V.:Převodná ústrojí motorových vozidel. Kloubové hříídele. Bakladatelství ČVUT 2012
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211129_PUM1 .
Klíčová slova
Mechanické převodovky, ozubení, spojky, řadicí mechanismus, kloubové hřídele
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.1.2021, 19:09 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)