Dopravní technika (2211130)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:DTESchválen:17.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Silniční a kolejové dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost vozidel. Charakteristiky dopravních cest a rozměry vozidel vazba na trať. Jízdní odpory a trakční charakteristiky vozidel. Hodnocení jízdního cyklu. Spalovací motory - rozdělení, parametry, charakteristiky. Způsoby přenosu energie poháněcím ústrojím, význam a funkce základních agregátů a konstrukčních skupin dopravních prostředků. Brzdy silničních a kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení.

Vyučující
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. přednáška - Hodnocení dopravních systémů (ekonomické, ekologické, přepravní kapacity a výkony, komplexní hodnocení).
2. přednáška - Silniční dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost silničních a terénních vozidel.
3. přednáška - Kolejové dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost kolejových vozidel.
4. přednáška - Charakteristiky dopravních cest, průjezdnost, rozměry vozidel. Kolejová trať - konstrukce, trasování, rozměry vozidel vazba na trať.
5. přednáška - Jízdní odpory a trakční charakteristiky vozidel. Mechanika jízdy vozidla, hodnocení jízdního cyklu.
6. přednáška - Hnací jednotky silničních a terénních vozidel. Spalovací motory - rozdělení, parametry a charakteristiky.
7. přednáška - Trakční systémy a hnací agregáty kolejových vozidel.
8. - 9 přednáška - Způsoby přenosu energie poháněcím ústrojím, význam, charakteristiky a funkce základních agregátů
a konstrukčních skupin pozemních dopravních prostředků.
10 - 11. přednáška - Brzdy silničních a kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení.
12. přednáška - Řízení automobilů, geometrie řídící nápravy.
13. přednáška - Směrové vedení vozidla, princip vedení vozidla v koleji.Osnova cvičení
1. cvičení - Hodnocení dopravních systémů (ekonomické, ekologické, přepravní kapacity a výkony, komplexní hodnocení).
2. cvičení - Energetická náročnost silniční a kolejové dopravy.
3. cvičení - Trakční soustavy, příkony, užitečný výkon, ztráty, účinnost.
4. cvičení - Výpočet nápravového a kolového zatížení, stanovení polohy těžiště vozidla.
5. cvičení - Jízdní a traťové odpory vozidel.
6. cvičení - Mechanika jízdy vozidla, hodnocení jízdního cyklu.
7. cvičení - Hnací jednotky silničních a terénních vozidel. Spalovací motory - rozdělení, parametry a charakteristiky.
8. cvičení - Výpočet základních parametrů spalovacího motoru a spotřeby.
9. cvičení - Převodová ústrojí, odstupňování, spolupráce hnací motor x převodovka.
10. cvičení - Převodová ústrojí, odstupňování, spolupráce hnací motor x převodovka.
11. cvičení - Brzdy silničních vozidel - principy, základní konstrukcí řešení, výpočty parametrů a brzdné dráhy.
11. cvičení - Brzdy kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení, výpočty parametrů a brzdné dráhy.
Literatura
Prezentace a další studijní materiály na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/ .
Douda P.; Heptner T., Ing.; Kolář J.,: Pozemní dopravní prostředky, skripta - III. vydání, ČVUT Praha, 2009
Achtenová G., Baněček J. Kolář J: Převodná ústrojí vozidel, skripta, ČVUT Praha, 2014
Kolář J.: Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel, skripta, ČVUT Praha, 2009
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu, resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211130_DT .
Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu, resp. zkoušky jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky a na 1.cvičení. Pro získání zápočtu je požadována 85% účast na cvičeních, je-li nižší musí být omluvena potvrzením od lékaře a pro získání zápočtu si student neúčast nahradí vypracováním referátu. Je-li účast na cvičeních nižší než 50% , student nemá nárok na získání zápočtu.
Klíčová slova
Transportní systémy, silniční vozidla, kolejová vozidla.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.7.2024, 11:57 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)