česky  čs
english  en
Experimentální metody a zkoušení strojů (2211137)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:EMZSSchválen:29.03.2021
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+3L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Experimentální činnost obecně a metody měření základních neelektrických fyzikálních veličin v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů.
Vyučující
Ing. Petr Hatschbach CSc.
Letní 2023/2024
Ing. Branko Remek CSc.
Letní 2023/2024
Ing. Petr Hatschbach CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Branko Remek CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Petr Hatschbach CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Branko Remek CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Význam a využití experimentálních metod.
Nejistota měření.
Metody a prostředky měření.
Tenzometrie.
Teplota.
Tlak a rychlost v proudícím prostředí.
Průtok.
Hmota, síla a moment síly.
Dynamometry
Vibrace a chvění.
Základy akustiky.
Zvuk a hluk
Literatura
Remek B., Hatschbach P., Vávra J..: Experimentální metody a měření v dopravní technice, Vydavatelství ČVUT 2011
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211137_EMZS .
Klíčová slova
Dynamický jev, Experiment; Chyba, Měřicí přístroj; Převodník, Snímač, Sběr dat, Statický jev
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)