česky  čs
english  en
Pojezdy kolejových vozidel (2211145)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Koncepce pojezdů kolejových vozidel. Základní teorie, koncepce a konstrukce příslušných subsystémů
Vyučující
Ing. Tomáš Heptner
Zimní 2023/2024
Ing. Tomáš Heptner
Zimní 2022/2023
Ing. Tomáš Heptner
Zimní 2021/2022
Osnova
Třídění, terminologie, základní návrhové požadavky.
Dvojkolí. Profily kol.
Nápravová ložiska. Vedení dvojkolí.
Svislé vypružení.
Ocelové pružicí prvky - šroubovité pružiny, pružnice.
Pryžové pružicí prvky.
Prvky a systémy vzduchového vypružení.
Příčné vypružení.
Rámy podvozků.
Pojezdy a podvozky osobních vozů.
Pojezdy a podvozky nákladních vozů.
Brzdové systémy.
Spřahování a spřahovací ústrojí
Literatura
Maruna, Z., Hoffmann, V., Koula, J., Kroupová, Z.: Metodika konstruování kolejových vozidel - osobní a nákladní podvozky, ES ČVUT Praha, 1988
Šíba, J.: Kolejová vozidla II - pojezd, ES ČVUT Praha, 1991
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211145_PJKV .
Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu, resp. zkoušky jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky a na 1.cvičení. Pro získání zápočtu je požadována 75% účast na přednáškách a cvičeních, je-li nižší musí být omluvena potvrzením od lékaře a pro získání zápočtu si student neúčast nahradí vypracováním referátu. Je-li účast na cvičeních nižší než 50% , student nemá nárok na získání zápočtu.
Klíčová slova
Pojezd, podvozek, dvojkolí, vypružení, brzda, spřahování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)