česky  čs
english  en
Pohony kolejových vozidel (2211146)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní koncepce řešení pohonů kolejových vozidel a jejich vliv na adhezní a jízdní vlastnosti
Vyučující
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. týden - Energetika železniční dopravy. Měrná spotřeba energie, výsledná účinnost trakční soustavy, motorová trakce - účinnost dle typu přenosu výkonu, napájení elektrických drah, výsledné diagramy.
2. týden - Trakční výkon a trakční charakteristika kolejového vozidla. Rozjezd vozidla - účinnost při rozjezdu, rekuperace. Kontrola oteplení el. strojů a silových obvodů.
3. týden - Statické a kvazistatické změny nápravových a kolových sil. Změny kolových sil způsobené účinkem hnacích sil - dvounápravové vozidlo.
4. týden - Změny kolových sil způsobené účinkem hnacích sil - čtyřnápravové vozidlo. Součinitel odlehčení dvojkolí, součinitel využití adhezní tíhy vozidla.
5. týden - Mechanické optimum - princip, konstruční řešení, adhezní vlastnosti vozidel .
6. týden - Základní principy pohonu dvojkolí a vnitřní síly v podvozku - pohon tlapovým motorem, pohony s nápravovou převodovkou, pohon dutou hřídelí.
7. týden - Zatížení kol a ložisek vlivem uložení pohonu dvojkolí v podvozku. Vliv setrvačných sil na změnu nápravového zatížení.
8. týden - Mechanická část pohonu dvojkolí - základní prvky a provedení. Individuální pohon dvojkolí tlapovým motorem.
9. týden - Individuální pohon dvojkolí nápravovou převodovkou. Odpružené pohony dvojkolí dutou hřídelí.
10. týden - Skupinový pohon dvojkolí.
11. týden - Ústřední pohon dvojkolí.
12. týden - Řešení pohonů dvojkolí u vysokorychlostních vozidel.
13. týden - Konstrukční uspořádání pohonů tramvají a nízkopodlažních tramvají.
Osnova cvičení
Energetika železniční dopravy.
Rozdělení hnacích kolejových vozidel.
Změny nápravových a kolových sil - dvounápravové vozidlo.
Změny nápravových a kolových sil - čtyřnápravové vozidlo.
Mechanické optimum - princip řešení, konstrukce.
Adhezní vlastnosti kolejových vozidel.
Základní principy pohonu dvojkolí .
Vnitřní síly v podvozku.
Vozidla elektrické trakce - typy pohonu dvojkolí .
Mechanická část pohonů dvojkolí - základní prvky.
Pohon dvojkolí tlapovým motorem.
Odpružený pohon dvojkolí nápravovou převodovkou.
Odpružený pohon dvojkolí - pohon dutou hřídelí.
Skupinový pohon dvojkolí. Ústřední pohon dvojkolí.
Pohon dvojkolí u tramvajových podvozků
Literatura
Šíba, J.: Kolejová vozidla II - pojezd, ES ČVUT Praha, 1991
Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II -1. a 2. část, ES ČVUT Praha, 1986
Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211146_PKV .
Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu, resp. zkoušky jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky a na 1.cvičení. Pro získání zápočtu je požadována 75% účast na přednáškách a cvičeních, je-li nižší musí být omluvena potvrzením od lékaře a pro získání zápočtu si student neúčast nahradí vypracováním referátu. Je-li účast nižší než 50% , student nemá nárok na získání zápočtu.
Klíčová slova
Pohon dvojkolí, adhezní vlastnosti, individuální pohon, skupinový pohon, ústřední pohon, pohon tramvají
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)