česky  čs
english  en
Hybridní pohony (2211150)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:09.08.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení s problematikou hybridních a elektrických pohonů, jejich komponentů včetně elektrických strojů a akumulátorů energie, aplikace u různých typů vozidel,, emise, řízení hybridního pohonu.
Vyučující
doc. Ing. Pavel Mindl CSc.
Letní 2023/2024
Ing. Josef Morkus CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Pavel Mindl CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Josef Morkus CSc.
Letní 2022/2023
Osnova
- úvod - mobilita a energetické důsledky
- co jsou hybridní pohony, proč vznikají
- emise a možnosti jejich snížení použitím HYPO
- historie hybridních pohonů
- druhy HYPO, třídění podle funkce a podle uspořádání
- komponenty HYPO: spalovací motory,
elektrické stroje
měniče energie
uspořádání pohonu
brzdy a rekuperace energie
- osobní automobily s HYPO a elektromobily
- sportovní, soutěžní a závodní automobily s HYPO a elektromobily
- hybridní autobusy, trolejbusy a elektrobusy
- užitková vozidla s HYPO, kolejová vozidla s HYPO
- jiné aplikace HYPO
- strategie řízení HYPO
- ekonomika HYPO
- trendy, perspektivy
Osnova cvičení
- výpočty : energie pro jízdu
rekuperace energie při brzdění
podpora spalovacího motoru
návrh kapacity baterie
energie setrvačníku
dojezd vozidla na elektrický pohon
řízení hybridního pohonu v kopcích
dobíjení na zastávkách
nastavení optimálního převodového poměru
- měření na elektrických strojích, referáty
- ukázka vozidla s hybridním pohonem

Literatura
Ehsani,M- Gao, Y- Emadi,A.: Modern Electric,Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles, CRC Press Taylor and Francis Group
Westbrook, M.H.: The Electric Car - Development and future of battery, hybrid and fuel cells cars. IEE London, Poiwer and energy Series ISBN 0 85296-013-1
Požadavky
Absolvování předmětů Úvod do dopravní techniky, Teorie vozidel a Spalovací motory.
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211150_HP.
Klíčová slova
hybridní pohon, sériový hybrid, paralelní hybrid, rekuperace energie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)