Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Přeplňování a chlazení (spalovací turbíny) (2211160)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Řešení termodynamiky a aerodynamiky lopatkových strojů a přeplňovaných pístových motorů. Teorie a provedení chladicích systémů motorů
Vyučující
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2017/2018
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2016/2017
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2015/2016
Osnova
Základní zákony pro popis proudění kontinua. Zákony zachování hmoty, energie a momentu hybnosti, uzavírací vztahy, Eulerův přístup, 1-D dynamika plynů. 2. věta termodynamiky, nevratné změny a disipace mechanické energie. Mezní vrstva. Subsonické a transsonické proudění, rázové vlny. Termodynamika lopatkových strojů, podmínka chodu spalovací turbiny, účinnosti. Uspořádání spalovacích turbin a přeplňovaných/sdružených motorů. Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů: průtok lopatkovou mříží, kanálová, křídlová a mřížová teorie, věta Kutty - Žukovského. Průtok mezikruhovou mezerou. Hrdla strojů. Podmínky radiální rov?nováhy při axiálním průtoku s tečnou rychlostí. Axiální turbina. Radiální odstředivý kompresor. Radiální dostředivá turbina. Chladicí ventilátory. Kondukce tepla - Fouriérův zákon - vedení v žebru. Konvekce - bilance energie a kriteriální vztahy. Radiace. Konvekce ve výměnících tepla. Typy výměníků a teplosměnné elementy. Konvekce tepla na straně chladicího a pracovního media v motoru, požadavky na chlazení. Řešení systémů s výměníky tepla pro chlazení SM. Nestacionární jednorozměrné vedení tepla, Fourierova rovnice.
Osnova cvičení
Literatura
MACEK, J. - KLIMENT, V.: Spalovací turbiny, turbodmychadla a ventilátory. Skriptum ČVUT FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 a 2000, 206 s.
MACEK, J.: 0-D model pracovního oběhu přeplňovaného vznětového nebo zážehového motoru OBEH v. 90.04. ČVUT FS, knihovna programů K221, 1995-2006, 800 kB
MACEK, J.: Algebraický model přeplňování TURBO*.XLS. ČVUT FS, knihovna programů K221, 1997-2006, 7 MB
Požadavky
Klíčová slova
Spalovací turbina, turbodmychadlo, přeplňování, termodynamika, aerodynamika, lopatková mříž, chladič, přestup tepla.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/8f6aed81/2018-03-07/09:54)