česky  čs
english  en
Pasivní bezpečnost vozidel (2212041)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Souhrn a vysvětlení základních fyzikálních principů užívaných k analýze chování vozidla a posádky při nárazu a jejich důsledky pro konstrukci vozidel s ohledem na jejich pasivní bezpečnost. Diskuse problematiky mechanismu vzniku poranění při nárazu vozidla a lmitní hodnoty zatížení. Seznámí se současnými technickými opatřeními (princip, přínos ..) používanými ke zvýšení pasivní bezpečnosti motorových vozidel.
Vyučující
Ing. Michal Vašíček Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Michal Vašíček Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Michal Vašíček Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
- Úvod do problematiky - představení pas. bezp. jako multidiscilinární obor, vysvětlení postupů a přístupů k řešení problematiky z oblasti PB, vysvětlení (na konkrétních případech) významu statistických a biomechanických výzkumů jak o zdroje základních informací pro další práce v oblasti PB.
- Dynamika vzájemného střetu dvou těles (vozidel), přehled základních vztahů, energetická bilance a její vztah k deformační charakteristice těles (vozidel), rychlosti před a po nárazu,
- Základni vztahy pro analýzu kinematiky vozidla a pasžéra při nárazu (vztah mezi změnou rychlosti, dráhou pro tuto změnu a zrychlením. Pohyb posádky při nárazu vozidla, vysvětlení požadavků na zádržné systémy, Vliv zádržných systémů na pohyb a zatížení pasažéra, ukázky simulací a záznamu z reálného crash testu.
- Kompatibilita vozidel, vliv deformačních charakteristik vozidel při vzájemném střetu na velikost deformace a průběh zpomalení jednotlivých vozidel
- podrobnější popis a časový sled událostí (náraz, aktivace airbagu, nafouknutí airbagu?..) při základních typech nehod (čelní, boční, zadní náraz a roll-over)
- základní pojmy z biomechaniky, určení závažnosti poranění, popis vzniku a mechanismu poranění, pravděpodobnost vzniku poranění
- typická poranění jednotlivých částí těla při dopravních nehodách, typická zatížení jednotlivých částí těla při dopravních nehodách a únosnost a limitní hodnoty , kritéria poranění
- přehled a požadavky technických předpisů vztahujících k pasivní bezpečnosti automobilů, ukázky reálných zkoušek, metodika nezávislých institucí při hodnocení pas. bezpečnosti vozidel, figuríny pro zkoušky v oblasti PB a požadavky na ně.
- konstrukce a funkce jednotlivých v současnosti používaných zádržných systémů a jejich kombinace, příklady použití u konkrétních vozidel
Literatura
Ulrich, S.: Automotive safety handbook, ISBN 0-7680-0912-X;
Huang, M.: Vehicle crash mechanics, ISBN 0-8493-0104-1;
Nahum, A.: Accidental injury, ISBN-10: 0-387-98820-3
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212041_PBV .
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)