Projekt I. (2212111)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:19.03.2015
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Získání základních praktických dovedností při práci ve vyspělých CAD/CAE/CAM systémech. Prohloubení znalostí v základních úlohách kinetostatiky a dynamiky a jejich aplikace v samostatné úloze. Obecné zásady konstrukce motorů a vozidel.
Vyučující
Ing. Petr Hatschbach CSc.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Petr Hatschbach CSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2018/2019
Osnova
Osnova cvičení
Základy práce s CAD/CAE/CAM systémem Creo nebo Catia V5 (úvod do objemového modelování součástí, tvorba sestav a výkresů, využití modulů pro inženýrské výpočty).
Obyčejné diferenciální rovnice a metody jejich řešení
Kinetostatika jednoduchých mechanismů
Metody frekvenční analýzy signálu
Obecné konstrukční zásady a kriteria podobnosti
Úvod do řešení konstrukčních úloh
Těsnění a tribologie
Literatura
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212111_PRO1 .
Klíčová slova
CAD; CAE; frekvenční analýza, kinetostatika a dynamika mechanismů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.9.2021, 0:24 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)