česky  čs
english  en
Základy modelování v prostředí GT-SUITE (2216031)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:GTSSchválen:20.10.2023
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá základy modelovaní v prostředí GT-Suite, které umožňuje vytváření fyzikálních modelů různých částí vozidel. Modely mohou řešenou problematiku popisovat od velmi zjednodušených přístupů až po velmi detailní popis. Jednotlivé lekce budou zaměřeny na modelování různých částí pohonných řetězců vozidel a na závěr na optimalizaci parametrickcých modelu. Aplikace nabytých znalostí bude uplatněna při tvorbě GT-Suite modelu z vybrané problematiky.
Osnova
Osnova cvičení
1. GT-SUITE Introduction Training: part 1 – základní popis, ovládání uživatelského rozhraní GT-ISE a tvorba simulačních modelů. Při sestavení jednoduchého modelu jsou ukázány jednotlivé ovládací prvky.
2. GT-SUITE Introduction Training: part 2 – nastavení vypočtu simulačního modelu. Základy zpracovaní výsledků v program GT-POST včetně tvorby grafů, porovnání výsledků s naměřenými daty apod.
3. Combustion Engines – základy modelování termodynamických oběhů pístových spalovacích motorů včetně jejich přeplňování.
4. Cabin Air-Condition – základy modelování dvoufázového proudění klimatizačních okruhů.
5. Battery – základy tvorby výpočetních modelů baterií s různou úrovní zjednodušení, od fyzikálních modelů po elektrochemické modely baterií.
6. Fuel Cell – základy modelování palivových článků s různou úrovní zjednodušení, od jednoduchých až po detailní se zaměřením na chlazení palivového článku.
7. Gear box Modelling – základy tvorby výpočetních modelů manuálních, robotizovaných a automatických převodovek.
8. Electric Powertrain – základy modelování celého pohonného řetězce elektrických vozidel.
9. Optimization & DoE – optimalizační metody implementované v program GT-SUITE, jejich nastavení a vyhodnocení.
10. Vehicle, Aerospace Dynamics – tvorba modelů mechanických dynamických systémů vozidel a letadlové techniky.
11. Real Time modelling, Co-simulation with Matlab/Simulink – ukázka možností využití modelů v programu GT-SUITE pro simulace počítající v reálném čase. Využití těchto modelů pro aplikace kombinující GT-SUITE s modely vytvořenými v prostředí Matlab/Simulink.
12. Assigned problem – modelling in GT – samostatná práce na zadané téma – tvorba jednoduchého modelu. Zápočtový test.
Literatura
Studijní materiály budou poskytnuty během cvičení. Studijní materiály budou v anglickém jazyce.
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/ 2216031_GTS.

Zápočet bude získán na základě složení krátkého zápočtového testu a vytvoření jednoduchého výpočetního modelu v prostředí GT-SUITE na zadané téma.
Klíčová slova
modelování, fyzikální modely, GT-Suite, spalovací motory, převodovky, elektrické pohony, pohonné řetězce, simulace jízdy vozidla, multi-body modely, baterie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)