česky  čs
english  en
Aerodynamický návrh letounu (2221110)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:ANLSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vztlakové charakteristiky letounu. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace k celkovému vztlaku. Vliv blízkosti země na vztlak. Výpočty vztlaku v rámci teorie nosné plochy. Odporové charakteristiky letounu, jednotlivé složky odporu, příspěvky jednotlivých částí letounu. Polára letounu a její náhradní tvary. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu. Vliv stlačitelnosti na vztlakové, odporové a momentové charakteristiky. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace. Řiditelnost letounu, síly v řízení z hlediska ovladatelnosti a obratnosti. Návrh ocasních ploch.
Vyučující
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Vztlakové charakteristiky letounu
2. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace k celkovému vztlaku
3. Vliv blízkosti země na vztlak
4. Výpočty vztlaku v rámci teorie nosné plochy
5. Odporové charakteristiky letounu, jednotlivé složky odporu, příspěvky jednotlivých částí letounu
6. Polára letounu a její náhradní tvary
7. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu
8. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu
9. Vliv stlačitelnosti na vztlakové, odporové a momentové charakteristiky
10. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace
11. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace
12. Řiditelnost letounu, síly v řízení z hlediska ovladatelnosti a obratnosti
13. Návrh ocasních ploch
Osnova cvičení
1. Vztlakové charakteristiky
2. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace
3. Vliv blízkosti země
4. Odporové charakteristiky letounu
5. Polára letounu
6. Momentové charakteristiky letounu
Literatura
? Hoření B.: Aerodynamika letounu (Aerodynamika a hydromechanika), VAAZ
? Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze
? Sekanina, F.: Aerodynamický výpočet letadla, Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky v Praze
Požadavky
Aerodynamika a mechanika letu, Mechanika letu I.
Klíčová slova
Aerodynamický návrh, vztlakové a odporové charakteristiky, profil, křídlo, trup, ocasní plochy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)