Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Aeroelasticita (2221122)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:AESchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřený na interakci aerodynamických, elastických a setrvačných sil, uvažován je i vliv změny působícího zatížení od deformace netuhé letacké konstrukce. Fyzikálně jsou rozebírány a matimaticky modelovány základní statické a dynamické aeroelastické jevy zejména, reverze kormidel, torzní divergence, flutter, buffetting, dynamická odezva. Předmět je také zaměřen na získání vstupních dat pro provedení aeroelastické analýzy tedy na modální analýzu, zvláště pak na pozemní frekvenční zkoušku.
Vyučující
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Letní 2017/2018
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Letní 2016/2017
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Letní 2015/2016
Osnova
1. Úvod, Historický přehled výskytů aeroelastických jevů v letectví i dalších průmyslových oborech
2. Zpětná vazba deformace konstrukce na zatížení. Tuhost konstrukce
3. Statické aeroelastické jevy
4. Torzní divergence nosné plochy, model charakteristického řezu.
5. Účinnost a reverze řízení, model charakteristického řezu.
6. Nosníkový model statických aeroelastických jevů
7. Dynamické aeroelastické jevy
8. Základy nestacionární aerodynamiky
9. Flutter, model charakteristického řezu
10. Vícestupňové modelování MKP aeroelastických jevů
11. Hmotové vyvažování a tlumiče řídicích ploch
12. Předpisy a průkazy fluttrové odolnosti konstrukce
13. Servoelasticita, aktivní řízení, smart structures.
Osnova cvičení
1. Úvod do aeroelasticity
2. Setrvačnost
3. Elasticita ? tuhost, kmitání (diskrétní a spojitý model, MKP, frekvenční zk.)
4. Nestacionární aerodynamika
5. Flutter
6. Účinnost a reverzace řízení
7. Torzní divergence
Literatura
? Slavík S: Aeroelasticita leteckých konstrukcí (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997,ISBN 80-01-01415-0
? Daněk, V.: Aeroelasticita (učební texty), Vydavatelstí VUT Brno, 1987
? Daněk,V.:: Výpočtová cvičení z aeroelasticity, Vydavatelstí VUT Brno
Požadavky
Úvod do letadlové techniky
Klíčová slova
Flutter, Torzní divergence, reverzace řízení, modální analýza, pozemní frekvenční zkoušky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)