česky  čs
english  en
Zatížení letounu (2221141)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:ZLApproved:01.06.2017
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět seznámí studenty s problematikou stanovování zatížení letounu a jeho částí. Během kurzu budou seznámeni s pevnostními požadavky na letovou způsobilost, s typy zatížení a způsoby jejich stanovování. Výklad výpočtu zatížení bude proveden včetně popisu a příkladů aerodynamických a hmotových vstupů, které jsou pro něj potřebné. Budou probrány jednotlivé případy zatížení nejen letounu jako celku, ale i jednotlivých částí draku (křídla, ocasních ploch, trupu a podvozku) a způsob prokazování jejich způsobilosti.
Teacher's
Ing. Jiří Brabec Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
1) Zkratky a symboly, stavební předpisy, souřadnicové systémy, druhy zatížení
2) Aerodynamické a hmotové podklady, mechanika letu
3) Obálky násobků, návrhové rychlosti
4) Symetrické manévry
5) Klonivé manévry
6) Zatáčivé manévry
7) Let v turbulenci
8) Zatížení křídla
9) Zatížení vodorovných ocasních ploch
10) Zatížení svislých ocasních ploch
11) Zatížení trupu a jeho vybraných částí
12) Pozemní zatížení
13) Zatížení řídících ploch a soustav řízení
14) Stanovení náhradního zatížení a pevnostní zkoušky
Structure of tutorial
1) Stavební předpisy, druhy zatížení
2) Aerodynamické a hmotové podklady, mechanika letu
3) Obálky násobků, návrhové rychlosti
4) Symetrické manévry
5) Klonivé manévry
6) Zatáčivé manévry
7) Let v turbulenci
8) Zatížení křídla
9) Zatížení vodorovných ocasních ploch
10) Zatížení svislých ocasních ploch
11) Zatížení trupu
12) Pozemní zatížení
13) Zatížení řídících ploch a soustav řízení
14) Zápočet
Literarture
1. Špunda, J.: Stavebná mechanika a pevnost letounu, VAAZ Brno, 1961
2. Novotný, P.: Zatížení letounu, ČVUT 2005
3. Lomax, Ted L.: Structural Loads Analysis fo Commercial Transport Aircraft: Theory and Practice, AIAA, 1995

Předpisy: CS-VLA, UL-2, LTF-UL, CS-22, CS-23
Requirements
Aerodynamika a mechanika letu
Keywords
Zatížení letounu, stavební předpisy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)