česky  čs
english  en
Letecká a kosmická legislativa (2221151)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LKLSchválen:31.05.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu bude probrána problematika letecké a kosmické legislativy z pohledu ICAO, EASA, ESA a národních požadavků se zaměřením převážně na legislativu pro oblast návrhu, výroby a údržby letadlové a kosmické techniky.
Vyučující
Ing. Tomáš Kostroun
Letní 2023/2024
Osnova
1. Úvod do problematiky letecké legislativy, Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví
2. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), ICAO Annex 1-19, Letecké předpisy L1-L19
3. Společná pravidla v oblasti civilního letectví v Evropě, nařízení (EU) 2018/1139
4. Agentura pro bezpečnost letectví (EASA), struktura evropské legislativy
5. Pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, nařízení (EU) 748/2012 – Part 21
6. Part 21 – Typová osvědčení,
7. Part 21 – Změny typových osvědčení, doplňková typová osvědčení
8. Part 21 – Oprávnění organizace k projektování a výrobě
9. Údržba letadlové techniky, organizace, personál, nařízení (EU) 1321/2014
10. Národní legislativa v České republice, Zákon o civilním letectví, Úřad pro civilní letectví
11. Sportovní létající zařízení, Letecká amatérská asociace
12. Kosmická legislativa, Evropská kosmická agentura (ESA)
13. Legislativa pro bezpilotní prostředky
Literatura
• Nilsson, S. Practical aviation & aerospace law, Aviation Supplies & Academics, Inc, 2020, ISBN 978-1644250273
• Chicago Convention on International Civil Aviation
• REGULATION (EU) 2018/1139 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
• Council Decision (CFSP) 2021/748 of 6 May 2021 on the participation of Canada in the PESCO project Military Mobility
• Commission Regulation (EU) No 1321/2014 Continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and the approval of organisations and personnel involved in these tasks
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)