česky  čs
english  en
Pohon letadel a vrtule (2221184)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:PLVSchválen:01.06.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače se základními principy pohonu letadel a aerodynamiky a konstrukce leteckých vrtulí. Studenti se seznámí s teorií pohonu letadel a získají přehled o základech teorie vrtulí, určení výkonů vrtulí, aerodynamickém návrhu vrtulí, konstrukci vrtulí, vrtulových listů a pevnosti vrtule, tepelných obězích letadlových motorů, konstrukci a charakteristikách motorů a jejich součástí.
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Historický úvod do předmětu, vývoj pohonných systémů pro letadla
2. Pohonné soustavy letadel, tah, a mechanický výkon, propulzní účinnost
3. Vrtule, základy aerodynamiky, obtékání vrtulového listu, síly a momenty na vrtulovém listu
4. Tah a výkon vrtule, aerodynamické charakteristiky, tahové křivky pevné a stavitelné vrtule
5. Výběr vrtule (adaptační součinitel), teorie ideálního propulzoru
6. Teorie izolovaného elementu listu vrtule, Vírová teorie
7. Základy aerodynamického návrhu vrtule
8. Konstrukce a regulace vrtule, základy pevnosti vrtule
9. Tepelné oběhy letadlových motorů
10. Konstrukce letadlových turbínových motorů
11. Konstrukce a charakteristiky vstupního hrdla a kompresoru
12. Konstrukce a charakteristiky spalovací komory, turbíny a trysky
13. Rychlostní, výškové a škrtící charakteristiky letadlových turbínových motorů, hluk a emise
Literatura
Farokhi, S., Aircraft Propulsion, 2nd edition, Wiley, 2014, ISBN 978-1-118-80677-7
Rolls-Royce, The Jet Engine, 5th edition, Wiley, 2015, ISBN 978-1-119-06599-9
Adamec, J., Kocáb, J., Letadlové motory, Corona, 2008, ISBN 978-80-86116-54-9
Wald, Q. R., The aerodynamics of propellers, Progress in Aerospace Sciences, Volume 42, Issue 2, 2006, pp. 85–128, doi:10.1016/j.paerosci.2006.04.001
Alexandrov, V. L., Letecké vrtule, SNTL Praha, 1954
Hanus D.: Pohon letadel, Učební text ČVUT v Praze, ISBN 978-80-01-04104-8, 2008
Klíčová slova
Pohon letadel; Letadlová pohonná jednotka; Letadlový motor; Propulzor; Termopropulzní účinnost; Vrtule; vrtulové charakteristiky; vrtulový list; tah; výkon
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)