Letadlové systémy (2221185)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LSSchválen:01.06.2023
Platí do: ??Rozsah:3P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá popisem letadlových drakových, motorových a energických soustav, jejich uspořádání, principů činnosti a způsobem jejich použití.
Vyučující
Ing. Robert Theiner Ph.D.
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Soustavy řízení letadla, kategorizace dle třídících hledisek
2. Řízení prostřednictvím člověka, kybernetický model, výkonné členy primárního a sekundárního řízení, role člověka
3. Soustavy ovládání výkonných členů, (řididla, přenos, silové a další členy)
4. Aktivní řízení a automatické řízení.
5. Palivové soustavy, jejich funkce (uskladnění, dodávka, plnění a vypouštění paliva, vzdušnění, měření parametrů paliva)
6. Energetické soustavy, pneumatická soustava, silové pohony, druhy a prvky systému
7. Přetlakování, vliv výšky na člověka, typy přetlakových kabin, způsoby přetlakování, prvky systému
8. Klimatizace, tepelná bilance kabin, způsoby topení, chlazení, prvky systému
9. Soustavy na ochranu proti dešti a námraze, typy soustav, způsoby indikace tvorby námrazy.
10. Hydraulická soustavy, uspořádání, hydraulická kapalina, typy a prvky systému, principy činnosti.
11. Kyslíkový systém, stabilní a mobilní systémy
12. Nouzové soustavy, soustavy na záchranu posádky a pasažérů, protipožární soustava.
13. Olejové soustavy, chladiče a výměníky.
Osnova cvičení
V rámci cvičení studenti zpracují samostatnou semestrální práci s technickým popisem libovolné letadlové soustavy konkrétního letounu tak, aby formou presentace ji byli schopni popsat správnou terminologií, vysvětlit princip činnosti a popsat její základní parametry. Jako podkladů bude použita původní dokumentace pro obsluhu a údržbu vybraného typu.
V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze do některého ze zařízení provozujících pravidelnou údržbu a opravy letadlové techniky s praktickými ukázkami konkrétních letadlových soustav.
Literatura
R. Sýkora: Palubní soustavy letadel, skripta VUT Brno, 1989
V. Věk: Letadlové systémy, Ediční středisko ČVUT Praha, 1995
Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4
Slavík, S.: Drak, systémy a nouzové vybavení letounů, učební texty dle JAR-ATPL, skripta pro fakultu dopravní ČVUT v Praze, Praha, 2004
L. Smrček: Aircraft mechanical design and systems, skripta Glasgow University, 1993
Moir, I., Seabridge, A.: Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration, AIAA Education Series, USA, 2001
Lombardo D.: Advanced Aircraft Systems, TAB Books, New York, 1993
L. E. Neville: Aircraft designers`data book, McGraw-Hill Book Company, N.Y.,1950
Manuály Boeing B 737; Airbus 310; 319, 320 a 321, ATR 42, 72 a další
Klíčová slova
Letadlové soustavy, řízení, podvozek, palivový systém, hydraulický systém, pneumatický systém, ochrana proti dešti a námraze, nouzový systém, olejový systém
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 21:57 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)