česky  čs
english  en
Dálkově řízené systémy (2221186)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:DŘSSchválen:01.06.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět popisuje senzorové vybavení, elektronický řídící systém bezpilotního prostředku a systémy pro přenos dat. Dále se zaměřujeme na algoritmy používané pro řízení těchto prostředků v autonomním režimu.
Vyučující
doc. Ing. Pavel Pačes Ph.D.
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Integrovaná modulární avionika - její vývoj, standardizace, architektura a použití (A380, B787).
2. Programování v prostředí Matlab/Octave/Scilab - základní použití systému.
3. Programování síťové komunikace a interakce se simulátorovými systémy xPlane/FlightGear.
4. Paralelní programování a procesy - ovládání několika prostředků.
5. Umělá inteligence a reprezentace prostoru v paměti.
6. Umělá inteligence a prohledávání stavového prostoru.
7. Principy kooperace bezpilotních prostředků
8. Rádiové komunikační prostředky - principy, fyzická vrstva, požadavky a omezení.
9. Řídící prvky bezpilotních systémů, senzory, rozbor řídícího SW.
10. Sběrnice a rozhraní pro sběr dat.
11. Paralelní systémy a principy předávání řízení při poruše.
12. Úvod do strojového učení, pravděpodobnost a neuronové sítě pro rozpoznávání.
13. Začlenění bezpilotních prostředků do řízení letového provozu z pohledu legislativy.
Osnova cvičení
Laboratorní cvičení jsou koncipována jako konzultační čas pro studenty pracující na semestrální práci, která je zaměřena na implementaci vybrané části řízení letu vzdáleně ovládaného prostředku, případně na implementaci vybraného algoritmu umělé inteligence.
Literatura
Cary R. Spitzer: The Avionics Handbook, CRC Press, 2007, ISBN: 978-0-84938-348-9
Jitendra R. Raol: Multi-Sensor Data Fusion, CRC Press, 2009, ISBN 9781439800034.
Erik Blasch, DRDC Valcartier, Eloi Bosse, DRDC Valcartier, Dale Lambert: High-Level Information Fusion Management and Systems Design, Artech House, 2012, ISBN: 978-1-60807-151-7.
Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems, Wiley 2008, ISBN: 978-0-470-05996-8
Tooley M., Wyatt D.: Aircraft Electrical and Electronic Systems - Principles, Operation and Maintenance. Elsevier 2009
Rogers R. M.: Applied mathematics in integrated navigation systems, 3rd ed., AIAA 2007, ISBN: 978-1-56347-927-4
M. S. Grewal and A. P. Andrews. Kalman Filtering: Theory and Practice using MATLAB. John Wiley & Sons, 2011.
Klíčová slova
AHRS, UAV, automatické řízení, senzory a jejich přesnost, algoritmy fúze dat, komplementární a kalmanův filtr, kalibrace, korekce hard a soft iron distorzí, standardní atmosféra
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)