česky  čs
english  en
Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků (2221190)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:PSLKSApproved:24.04.2014
Valid until: ??Range:2P+1C+0L
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových a kosmických palubních přístrojů a systémů, pracujících v nízkofrekvenční oblasti. Jsou v něm popsána základní uspořádání přístrojového vybavení letadel a kosmických prostředků, dále jeho odolnost na vnější vlivy, zdroje elektrické energie, přístroje a systémy pro měření parametrů motorů, aerometrické přístroje a systémy, a přístroje pro kontrolu jejich konstrukcí. Dále jsou probírány gyroskopické přístroje, snímače a systémy užívané v navigačních jednotkách včetně zpracování jejich dat. Laboratorní cvičení se zaměřují na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky.
Teacher's
doc. Ing. Pavel Pačes Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Pavel Pačes Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Pavel Pačes Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
1) Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům.
2) Zdroje elektrické energie na letadle, energetické zdroje raket, raketoplánů a satelitů.
3) Definice motorových parametrů vrtulového, proudového a raketového motoru. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových a raketových motorech, měření krouticího momentu, měření vibrací motoru.
4) Měření okamžité a celkové spotřeby, celkového a kritického množství paliva. Signalizace požáru a námrazy.
5) Komplexní monitorovací systémy letadel.
6) Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů, MSA.
7) Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.
8) Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.
9) Senzory navigačních systémů ? gyroskopy, senzory úhlové rychlosti, akcelerometry.
10) Navigační rovnice - aplikace a postupy výpočtů.
11) Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví a kosmonautice.
12) Metody zpracování navigačních dat. Fúze dat.
13) Základní rozdělení a konstrukce kosmické přístrojové techniky, vliv kosmického prostředí.
Structure of tutorial
1) Měření parametrů snímačů úhlů používaných v leteckých přístrojích
2) Určení parametrů regulátoru napětí letadlového dynama
3) Měření parametrů stacionárního letadlového měniče
4) Měření parametrů snímače otáček letadlového motoru
5) Kontrola údaje ukazatele tepoty výstupních plynů
6) Měření parametrů detektorů požáru
7) Měření charakteristik snímačů tlaku vzduchu
8) Kalibrace výškoměru a variometru
9) Kalibrace rychloměru a Machmetru
10) Demonstrace a měření precesního pohybu mechanického gyroskopu
11) Měření parametrů snímače vodorovné složky zemského magnetického pole
12) Kalibrace inerciální měřicí jednotky z pohledu akcelerometrů
13) Kalibrace inerciální měřicí jednotky z pohledu senzorů úhlové rychlosti
Literarture
? Draxler.K : Přístrojové systémy letadel I. Skriptum ČVUT 2003
? Draxler.K : Přístrojové systémy letadel II. Skriptum ČVUT 2002
? Kolektiv : Studijní modul 13, Aerodynamika, Konstrukce a Systémy letadel. Cerm Brno 2004
Requirements
Letecká elektrotechnika a elektronika
Keywords
Avionika, přístrojová technika, snímač, senzor, motorové parametry, měřicí systém, monitorovací systém, výškoměr, rychloměr, variometr, Machmetr, gyroskop, akcelerometr, navigace, inerciální měřicí jednotka, navigační rovnice, zpracování dat, magnetometr, Zemské magnetické pole.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)