česky  čs
english  en
Systémy řízení letu (2221196)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:SRLApproved:24.04.2014
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá problematikou řídicích systémů letadel, satelitů a vesmírných sond. Nejprve jsou krátce prezentovány matematické modely těchto systémů a připomenuty související jevy z mechaniky, aerodynamiky a kosmické mechaniky. Následují klasické řídicí smyčky používané pro jednotlivé funkce let.
Teacher's
doc. Ing. Martin Hromčík Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Martin Hromčík Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Martin Hromčík Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Martin Hromčík Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
1. Systémy řízení letu, jejich struktura a členění. Přehled senzorů pro určení polohy a orientace. Servomechanismy.
2. Dynamické vlastnosti letadla a družice/kosmické sondy, působící síly a momenty předpoklady pro odvození modelu.
3. Nelineární modely, rovnice silové, momentové a kinematické. Linearizace modelů, možnosti separace rovnic.
4. Stabilizace polohových úhlů letadla, koordinovaná zatáčka, autopiloty, jejich struktura, požadavky, vlastnosti.
5. Obvody pro zvýšen stability a řiditelnosti (SAS, CAS), požadavky, obvody pro různé režimy letu.
6. Vedení letadla po trati s využitím dat ze systémů VOR a GPS.
7. Konečné přiblížení letadla před přistáním, jeho etapy a zvláštnosti řízení.
8. Stabilizace polohy družice a kosmické sondy, řídicí algoritmy pro použití trysek a reaction-wheels.
9. Automatické řízení a stabilizace translačních manévrů na kruhových a téměř kruhových drahách.
10. Aplikace LQ a LQG regulace pro vybrané úlohy řízení letadla.
11. Aplikace LQ a LQG regulace pro vybrané úlohy řízení satelitu.
12. Robustní H-infinity autopilot.
13. Aktivní potlačení vibrací, modální model, spillover.
Structure of tutorial
Cvičení jsou věnována konceptům z přednášek a práci na semestrálních projektech.
Literarture
? B.Stevens, F.Lewis, Aircraft Control and Simulation
? Bryson, Control Systems for Aircraft and Spacecraft
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
Systémy řízení letu, návrh algoritmů řízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)