Systémy řízení letu (2221196)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:SRLSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá problematikou řídicích systémů letadel, satelitů a vesmírných sond. Nejprve jsou krátce prezentovány matematické modely těchto systémů a připomenuty související jevy z mechaniky, aerodynamiky a kosmické mechaniky. Následují klasické řídicí smyčky používané pro jednotlivé funkce let.
Vyučující
doc. Ing. Martin Hromčík Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Martin Hromčík Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Martin Hromčík Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Systémy řízení letu, jejich struktura a členění. Přehled senzorů pro určení polohy a orientace. Servomechanismy.
2. Dynamické vlastnosti letadla a družice/kosmické sondy, působící síly a momenty předpoklady pro odvození modelu.
3. Nelineární modely, rovnice silové, momentové a kinematické. Linearizace modelů, možnosti separace rovnic.
4. Stabilizace polohových úhlů letadla, koordinovaná zatáčka, autopiloty, jejich struktura, požadavky, vlastnosti.
5. Obvody pro zvýšen stability a řiditelnosti (SAS, CAS), požadavky, obvody pro různé režimy letu.
6. Vedení letadla po trati s využitím dat ze systémů VOR a GPS.
7. Konečné přiblížení letadla před přistáním, jeho etapy a zvláštnosti řízení.
8. Stabilizace polohy družice a kosmické sondy, řídicí algoritmy pro použití trysek a reaction-wheels.
9. Automatické řízení a stabilizace translačních manévrů na kruhových a téměř kruhových drahách.
10. Aplikace LQ a LQG regulace pro vybrané úlohy řízení letadla.
11. Aplikace LQ a LQG regulace pro vybrané úlohy řízení satelitu.
12. Robustní H-infinity autopilot.
13. Aktivní potlačení vibrací, modální model, spillover.
Osnova cvičení
Cvičení jsou věnována konceptům z přednášek a práci na semestrálních projektech.
Literatura
? B.Stevens, F.Lewis, Aircraft Control and Simulation
? Bryson, Control Systems for Aircraft and Spacecraft
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Systémy řízení letu, návrh algoritmů řízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 19:20 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)