česky  čs
english  en
Nosiče a družice (2221212)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:16.02.2015
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se strukturou kosmických nosičů a družic, s prostředky potřebnými k jejich stavbě a provozu. Těžištěm předmětu je úvod do problematiky reaktivních kosmických pohonů.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2023/2024
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Michal Václavík
Letní 2021/2022
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Michal Václavík
Letní 2020/2021
Osnova
1) Architektura kosmických nosičů I. - historie, subsystémy kosmického nosiče, jedno/více stupňové nosiče
2) Architektura kosmických nosičů II. - řazení stupňů, specifika konstrukce kosmických nosičů, optimalizace
3) Architektura kosmických nosičů III. - volba nosiče, podmínky pro užitečný náklad během letu, vícenásobná použitelnost, v současnosti používané nosiče, netradiční a perspektivní typy nosičů
4) Chemické pohony I. - obecné vlastnosti, termodynamika, vnitřní a vnější aerodynamika raketových motorů, výtoková rychlost, specifický impuls, rozdělení podle typu pohonných hmot, motory na TPH, hybridní motory
5) Chemické pohony II. - motory na KPH, typy paliv a okysličovadel, typy pracovní cyklů (otevřený, uzavřený a varianty), dodávka paliva (turbočerpadla), zážeh raketového motoru, spalovací komora, tryska
6) Chemické pohony III. - integrace motoru do nosiče, řízení tahu a vektoru tahu, pohony vyšších stupňů, opakovatelná použitelnost raketových motorů, v současnosti používané typy raketových motorů
7) Vypouštěcí systémy - kosmodromy, systémy přepravy a finální montáže nosiče, požadavky na prostory pro manipulaci s užitečným nákladem, typy vypouštěcích ramp a jejich subsystémy (telemetrie, dodávka pracovní látek, zážehová zařízení a odvod spalin, bezpečnostní opatření)
8) Pozemní zařízení - komunikace s družicemi a sondami, umístění komunikačních a řídících center, délka a četnost komunikačních oken, výrobní a testovací zařízení
9) Fyzikální pohony I. - specifika fyzikálních pohonů, pohon stlačeným plynem, elektrotermální pohony
10) Fyzikální pohony II. - pohyb nabitých částic a chování plazmatu v el. a mag. polích, elektrostatické pohony
11) Fyzikální pohony III. - plazmové, jaderně-termální, solární plachetnice, méně používané a konceptuální
12) Nepilotované družice - historie, oblasti použití družic a sond, konstrukce družic, autonomní systémy
13) Pilotované lodě - historie, přeprava živočichů a člověka, lodě, stanice, dlouhodobý pobyt člověka ve vesmíru
Osnova cvičení
1-4) Architektura kosmických nosičů
5-8) Chemické pohony
9) Pozemní zařízení
10-12) Fyzikální pohony
13) Kosmické prostředky
Literatura
- Lála, P., Vítek, A.: Malá encyklopedie kosmonautiky, Mladá fronta, 1982
- Růžička, B., Popelínský L.: Rakety a kosmodromy, Naše vojsko, 1986
Požadavky
Bez požadavku.
Klíčová slova
Kosmický výzkum, raketový pohon, raketové nosiče, družice, pilotované lodě
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)