česky  čs
english  en
Nebeská mechanika a astrodynamika (2221213)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:15.03.2016
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se základy mechaniky kosmických těles. Hlavní pozornost bude věnována astrodynamice a pohybům těles v kosmickém prostoru.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2023/2024
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2022/2023
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1) Pohyb v gravitačním poli I. - pohybové zákony, zákony zachování, gravitační zákon, pohybové rovnice, problém dvou těles, Keplerovy zákony
2) Pohyb v gravitačním poli II. - kinematika pohybu po kuželosečkách, soustavy souřadnic, orbitální elementy
3) Pohyb v gravitačním poli III. - typy oběžných drah, principy sférické geometrie
4) Pohyb v gravitačním poli IV. - omezený problém tří těles, sféry vlivu, Lagrangeovy body
5) Pohyb v gravitačním poli V. - neideality tíhového pole, nekeplerovský pohyb, stabilita oběžných drah
6) Pohyb s vlastním zrychlením I. - reaktivní pohon, Ciolkovského rovnice, delta-v, specifický impuls
7) Pohyb s vlastním zrychlením II. - jednoimpulzní, dvoj-/víceimpulzní a spojité manévry
8) Pohyb s vlastním zrychlením III. - Lambertův problém, přeletové dráhy, setkávací manévry, formace
9) Pohyb s vlastním zrychlením IV. - pohyb raketového nosiče, vícestupňový nosič
10) Pohyby trojrozměrného tělesa I. - moment setrvačnosti, rotace tuhého tělesa, proměnný moment setrvačnosti
11) Pohyby trojrozměrného tělesa II. - rušivé točivé momenty, aktivní a pasivní kontrola orientace tělesa
12) Pohyby trojrozměrného tělesa III. - dynamika kontrolních zásahů
13) Okruhy problémů vzletu a návratu kosmických těles
Osnova cvičení
1)-5) Pohyb v gravitačním poli
6)-9) Pohyb s vlastním zrychlením
10)-12) Pohyb trojrozměrného tělesa
13) Vzlet a návrat kosmických těles
Literatura
základní:
Howard D. Curtis: Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier, 2005, ISBN 0-7506-6169-0
doporučená:
Sidi, M. J.: Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach, Cambridge U. Press; 2000
Roger R. Bate, Donald D. Mueller, Jerry E. White: Fundamentals of astrodynamics, Dover Publications, 1971, ISBN 0-48660-061-0
David A. Vallado: Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 4th ed., McGaw-Hill, 2013, ISBN 1-88188-318-3
Andrle, P.: Základy nebeské mechaniky, Academia, Praha 1971
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Nebeská mechanika, astrodynamika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)