Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Kosmické systémy (2221216)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:KSSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se základní architekturou umělých kosmických těles. Předmět je zaměřen na rozdělení kosmického tělesa na jednotlivé funkční subsystémy a možnosti jejich realizace.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Michal Václavík
Zimní 2017/2018
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Letní 2015/2016
Ing. Michal Václavík
Letní 2015/2016
Osnova
1) Úvod a základní členění subsystémů kosmických těles podle jejich funkce
2) Nosné struktury - základní konstrukce kosmických prostředků, rozdíly v požadavcích na konstrukci nosiče a užitečného nákladu, vlivy přetížení, mikrogravitace, vibrací a kosmického prostředí na primární konstrukci
3) Orientace a stabilizace - chování volného setrvačníku, pasivní a aktivní metody stabilizace těles v mikrogravitaci, metody detekce orientace tělesa
4) Řídicí systémy - HW a SW architektura, telemetrie, vyhodnocení a zpětná vazba, autonomní systémy
5) Dodávky energie I. - možnosti a parametry energetických zdrojů používaných v kosmonautice, energetická náročnost jednotlivých subsystémů, hospodaření s energií
6) Dodávky energie II. - solární panely, vliv dráhy na osvit, degradace solárních panelů, radioizotopové zdroje, termoelektrické zdroje a reaktory, primární baterie a akumulátory, další typy zdrojů a externí dodávka energie
7) Navigace - metody určení polohy a orientace tělesa, optické, radiové a radarové systémy, GPS
8) Pohon - primární a orientační pohon, typy pohonů a jejich oblasti použití, chemické a fyzikální pohony
9) Komunikace - metody dálkové komunikace, rádiová komunikace, frekvenční pásma, přenosová kapacita, technické prostředky komunikace (antény, vysílače, přijímače), optická komunikace, vliv atmosféry Země,
10) Užitečný náklad - typy nákladu a jejich specifika
11) Systémy zajištění životních podmínek - požadavky vyšších organismů a člověka na životní podmínky, dodávka a recyklace vzduchu a vody, nucený oběh vzduchu, systémy kosmických lodí a skafandrů
12) Regulace teploty - odvod tepla ve vakuu, temperace kosmického tělesa, aktivní a pasivní systémy
13) Návratové systémy - zvláštnosti hypersonických rychlostí, vysokoteplotní materiály, možnosti řízení návratu, padákové systémy, přistávací zařízení
Osnova cvičení
1) Nosná konstrukce
2-3) Orientace a stabilizace
4-7) Dodávky energie
8) Navigace
9) Pohon
10-11) Komunikace
12) Regulace teploty
13) Návratové systémy
Literatura
? Lála, P., Vítek, A.: Malá encyklopedie kosmonautiky, Mladá fronta, 1982
Požadavky
Bez požadavku.
Klíčová slova
Subsystém kosmických těles
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/8f6aed81/2018-03-07/09:54)