česky  čs
english  en
Kosmické mise (2221218)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:KMSchválen:16.02.2015
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se strukturou kosmických misí, jejím plánováním, realizací a průběhem. Dále bude věnována pozornost formálním požadavkům na kosmickou misi a vlivu dlouhodobého pobytu ve vesmíru na živé organismy, zvláště na člověka.
Osnova
1) Typy kosmických misí a jejich specifické požadavky - rozdělení podle účelu, pilotované a nepilotované mise, družice a sondy, civilní a vojenské projekty, komerční a nekomerční mise
2) Struktura a průběh mise I.: stanovení cíle mise, studie proveditelnosti, předběžný návrh, oponentura, finanční a časový rozpočet, zajištění prostředků pro realizaci
3) Struktura a průběh mise II.: organizace výrobních prostředků, výroba a testování komponent, výcvik obsluhy (posádky), kompletace, zajištění a realizace startu
4) Struktura a průběh mise III.: průběh a řízení mise, komunikace, řešení krizových situací, vyhodnocení mise
5) Přehled misí I. - nepilotované mise (suborbitální a orbitální, pozorování Země, komunikační družice, meziplanetární sondy a další mise, kosmonautika v ČR)
6) Přehled misí II. - pilotované mise (krátko/dlouhodobé, k jiným kosmickým tělesům, servisní, obsluha stanic)
7) Legislativa a administrativa I. - organizace, agentury a jejich struktura, schvalovací a certifikační procedury
8) Legislativa a administrativa II. - kosmické právo, mezinárodní vztahy a úmluvy, zapojení ČR do ESA
9) Bezpečnost kosmických letů - nároky na spolehlivost a odolnost kosmických prostředků, zařízení pro pozemní zkoušky, fail-safe návrh, ekologická a bezpečnostní rizika
10) Kosmická medicína I. - požadavky na životní podmínky, fyziologické parametry a jejich měření, předletová příprava posádky, fyziologické vlivy mikrogravitace a možnosti jejich zmírnění, vliv kosmického záření
11) Kosmická medicína II. - psychologie, lékařská péče v mikrogravitaci, telemedicína, pozemní aplikace
12) Exkurze I. - návštěva vybraných firem a institucí spojených s kosmonautikou v ČR
13) Exkurze II. - návštěva vybraných firem a institucí spojených s kosmonautikou v ČR
Osnova cvičení
1-6) Struktura a průběh mise
7) Legislativa a administrativa
8-9) Bezpečnost kosmických letů
10) Kosmická medicína
11-13) Exkurze
Literatura
- Vítek, A.: Space40 - Velký katalog družic a kosmických sond, 1997-2012, http://www.lib.cas.cz/space.40/
- Růžička, B., Popelínský L.: Rakety a kosmodromy, Naše vojsko, 1986
Požadavky
Bez požadavku.
Klíčová slova
Kosmické mise, organizační stránka kosmonautiky, kosmická medicína
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)