česky  čs
english  en
Letectví a kosmonautika (2221221)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LKSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen jako úvodní předmět do oboru letadlové techniky pro studenty bakalářského studia. Předmět slouží jako teoretická podpora projektu a bakalářské práce z oblasti letadlové techniky zaměřené na leteckcé draky, motory a kosmonautiku. První blok je zaměřen na získání přehledu o leteckých konstrukcích a jejich provozních zatížení, leteckých materiálech, výrobních technologiích a letadlových systémech. Druhý blok seznamuje se základny letecké aerodynamiky. Návazná motorářská část se přehledově zabývá principy a typy leteckých pohonných jednoek. Kosmická část předkládá vstupní informace z oblasti kosmické techniky.
Předmět zaměřený na získání základních poznatků a principiálních přístupů technických řešení v oblasti letecké techniky zaměřené primárně na letecké konstrukce a konstrukční materiály, letadlové systémy, letecké pohonné jednotky a kosmonautiku.
Cvičení jsou zaměřena na praktické použití teoretických znalostí z oblastí: Konstrukce a zatížení draků letounu, letadlových soustav, materiálů a technologií používaných při výrobě leteckých konstrukcí, aerodynamiky, pohonu letadel a specifik kosmických letů a prostředků.
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Tomáš Čenský Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Rozdělení letadel, jejich základní části. Konstrukce křídel, přenos ztížení.
2. Obratový a poryvový násobek, obálka násobků.
3. Vztlaková mechanizace, řídící plochy.
4. Letadlové soustavy.
5. Letecké materiály.
6. Letecké výrobní technologie.
7. Úvod do letecké aerodynamiky.
8. Experimentální aerodynamika.
9 Pohon letadel.
10 Letecké vrtule.
11. Kosmické prostředí a astrodynamika.
12. Technická řešení pro kosmické aplikace.
13. Pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí.
Osnova cvičení
1. Případy zatížení. Přenos zatížení. Provozní a početní zatížení.
2. Obratový a poryvový násobek.
3. Konstrukce obálky násobků.
4. Podvozky a tlumiče.
5. Příklady použití kovových a kompozitních materiálů.
6. Spojování kompozitních konstrukcí.
7. Letecké profily.
8. Měření rychlostí a tlaků.
9. Propulze a účinnost pohonných jednotek.
10. Aerodynamické charakteristiky vrtulí.
11. Jednoduché kosmické manévry.
12. Konstrukčně-provozní problematika v kosmickém prostoru.
13. Pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí.
Literatura
Cutler J (revised by Liber J): Understanding Aircraft Structures, - fourth edition 2006, John Wiley & Sons, ISBN 978-1-405-12032-6
Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4
M. Flaška, B. Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996
Anderson, J. D. (2016). Fundamentals of aerodynamics (6th ed.). Columbus, OH: McGraw-Hill Education., ISBN: 978-1-259-12991-9
Farokhi, S., Aircraft Propulsion, 2nd edition, Wiley, 2014, ISBN 978-1-118-80677-7
M. Macdonald, V.Badescu (ed.): The International Handbook of Space Technology, Springer, 2014, ISBN 978-3-642-41100-7
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Letecké konstrukce, Aerodynamika, Letecké materiály, Systémy letadel, Letecké pohonné jednotky, Kosmonautika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)