Mechanika letu II – letové vlastnosti (2221233)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:MEL2Schválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se studují základy letových vlastností, tj. stability a řiditelnosti. Zaměřen je na hlavní projevy letových vlastností. Základ výkladu představují zjednodušené linearizované vztahy, které umožňují rozdělení komplexní problematiky na dílčí snáze zvládnutelné jevy. Matematické vztahy jsou provázány s fyzikálním výkladem letových vlastností.
Vyučující
doc. Ing. Zdeněk Pátek CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Zdeněk Pátek CSc.
Letní 2022/2023
Osnova
• Souřadnicové soustavy.
• Pohybové rovnice pro řešení letových vlastností,
• Úpravy pohybových rovnic.
• Rovnice podélného pohybu.
• Rovnice stranového pohybu.
• Podélné aerodynamické derivace, podélné aerodynamické charakteristiky.
• Stranové aerodynamické derivace, stranové aerodynamické charakteristiky.
• Podélná stabilita, podélná řiditelnost.
• Stranová stabilita, stranová řiditelnost.
• Zvyšování stability a řiditelnosti, aktivní řízení.
• Vzlet a přistání z hlediska řiditelnosti.
• Nestandardní letové režimy.
• Nekonvenční konfigurace letounu.
Literatura
• Daněk, V. Mechanika letu II Letové vlastnosti, 2011, CERM, ISBN 978-80-7204-761-1
• Pokorný, V., Malátek, R., Lapiš, M. Mechanika letu Letové vlastnosti, 2010, ČVUT
• Cook, M. V. Flight Dynamics Principles, 2011, Elsevier, ISBN 978-0-7506-6927-6
• McCormick B. W. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, John Wiley, ISBN 0-471-57506-2
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.6.2024, 6:47 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)