česky  čs
english  en
Konstrukce letadlových motorů I (2221235)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:KLM1Schválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na získání inženýrských znalostí týkajících se konstrukce leteckých lopatkových motorů (LLM). Konstrukční řešení odstředivých a osových kompresorů a osových turbín tvoří základ výuky předmětu. Kromě konstrukce částí LLM je předmět zaměřen na pevnostní výpočty lopatek, disků, rotorů a skříní leteckých motorů
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
1. Úvod do konstrukce leteckých lopatkových motorů. Rozdělení leteckých motorů. Klasifikace leteckých motorů podle konstrukčního řešení jich částí. Objasnění základních etap při návrhu, vývoji a výrobě nového motoru. Současné požadavky kladené na konstrukci jednotlivých typů leteckých motorů.
2. Konstrukce odstředivých kompresorů. Konstrukční řešení hlavních částí odstředivého kompresoru. Uložení rotoru kompresoru, jeho spojení s hřídelem. Konstrukce skříně kompresoru. Volba materiálů pro výrobu částí odstředivého kompresoru.
3. Konstrukční řešení částí osového kompresoru. Provedení rotorových a statorových lopatek a jejich uchycení v rotoru a ve skříni kompresoru.
4. Protipumpážní zařízení vícestupňového osového kompresoru, způsoby jeho realizace. Jednorotorové a dvourotorové osové kompresory, celkové uspořádání a uložení. Konstrukční řešení vstupního a výstupního ústrojí osových kompresorů Volba materiálů pro výrobu jednotlivých částí osového kompresoru.
5. Konstrukce turbín. Základní požadavky na konstrukci plynových turbín. Konstrukční návrh rotorových a statorových lopatek.
6. Konstrukční řešení jednostupňových a vícestupňových turbín. Uložení rotorů plynových turbín. Chlazení lopatek a disků. Použití plasmatických nástřiků na lopatkách turbín. Konstrukční řešení skříní plynových turbín. Volba materiálů používaných pro výrobu lopatek, disků a skříní.
7. Pevnost lopatek kompresorů a turbín. Výpočty napětí v kompresorových a turbínových lopatkách, uvážení tepelného zatížení lopatek.
8. Kompenzace ohybu lopatek od aerodynamických sil.
9. Výpočet závěsů rotorových lopatek.
10. Pevnost rotujících bubnů a disků kompresorů a turbín.
11. Pevnostní výpočet rotujícího bubnu. Pevnostní výpočet rotujícího disku s uvážením tepelného zatížení.
12. Pevnostní výpočet hřídelů a spojovacích částí mezi hřídelem a diskem.
13. Konstrukce spalovacích komor. Konstrukční řešení plamence a pláště spalovacích komor: válcových, prstencových a sdružených. Zvláštnosti konstrukčního řešení spalovacích komor protiproudých a s centrálním rozstřikovacím kroužkem. Konstrukce spalovacích komor se sníženým obsahem exhalací. Materiály používané pro výrobu spalovacích komor.
Literatura
Cohen, H. et al.: Gas Turbine Theory. 7th edition. Pearson, 2017. IBSN 9781-292-09309-3.
Adamec, J. , Kocáb, J.: Letadlové motory. 3. vydání, Praha: Corona, 2020. ISBN 978-80-86116-94-5.
Mattingly, J.D. et al, Aircraft Engine Design. 3rd edition AIAA 2018. ISBN 978-1624105173.
Farokhi, S., Aircraft Propulsion, 2nd edition, Wiley, 2014, ISBN 978-1-118-80677-7.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)