česky  čs
english  en
Údržba a opravy letadlové techniky (2221236)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:UOLTSchválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty oboru letadlová a kosmická technika. Studenty seznamuje s problematikou údržby a oprav letadlové techniky po předpisové, organizační a praktické stránce. Blok údržby začíná teorií údržby, navazuje metodika tvorby programu údržby, charakteristika základních koncepcí údržby a schvalovací proces. Tematicky je tento blok rozdělen na údržbu letadlových systémů, draku a pohonných jednotek.
Vyučující
Ing. Ondřej Bayer
Letní 2023/2024
Osnova
1. Teorie údržby a oprav
2. Předpisový základ, metodika MSG-3 / Maint. Review Board / Maint. Planing Data / Maint. Schedule
3. Program údržby – vznik, vývoj, aplikace u provozovatele
4. Kategorizace údržbových prací
5. Pravidelná údržba / nepravidelná údržba / práce z nálezů
6. Koncepce údržby / Hard times / On condition / Condition monitoring
7. Doplňkové práce údržby a mimořádné práce údržby – program stárnutí letadla, prodlužování životnosti, práce po nestandardních situacích
8. Údržba systémů – druhy a vyhledávání poruch, odstraňování poruch, přezkušování a uvolňování do provozu.
9. Údržba draku – nálezové práce, protikorozní program, projevy únavy
10. Údržba a opravy pohonných jednotek – údržba a opravy modulů, condition monitoring motorů, výměny pohonných jednotek
11. Opravy a modifikace letadlových systémů, opravy výměnou
12. Opravy draku – opravy výměnou a změnou konstrukce, kategorizace oprav / opravy trvalé, dočasné, s kontrolou, základní principy drakových oprav
13. Schvalovací proces oprav
Osnova cvičení
Cvičení budou v úvodní části zaměřena na metodiku návrhu programu údržby na bázi MSG 3 s procvičením na příkladech z praxe. Doplněna budou semináři s ukázkami konkrétních případů z kategorie dopravních letadel. Dále budou seznamovat s principy troubleshootingu a tvorbou technologických podkladů pro základní typy údržbových prací. V závěrečné části budou procvičeny základní výpočty drakových oprav a výpočet jejich vlivu na životnost konstrukce.
Literatura
• O. Bayer: Cyklus přednášek pro údržbu a opravy letadel / CD
• O. Bayer: Postupy údržby / CD
• Military Handbook MIL-HDBK-5 / Rev. H / FSC 1560 / 1DEC98 or superior / Dept. of Defense USA
• Aviation Maintenance Technician Handbook / General / U.S. Department of Transportation FAA / Flight Standard Service / 2008
• Dale Crane / Aviation Mechanic Handbook / Fifth Edition / Aviation Supplies and Academics, Inc / Newcastle, Washington
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)