česky  čs
english  en
Konstrukce letadlových motorů II (2221238)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:KLM2Schválen:01.06.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět navazuje na Konstrukci letadlových motorů I. Je zaměřen na konstrukci reduktorů a jejich výpočet, včetně silových soustav lopatkových letadlových motorů (LLM). Na příkladech motorů používaných v ČR jsou vysvětleny zásady návrhu LLM. Součástí výuky konstrukce je detailní seznámení s činností mazacích, palivových a spouštěcích soustav LLM. Student bude seznámen s problematikou rozvoje letecké techniky ve spojitosti s nově používanými materiály i konstrukčními prvky v leteckých motorech.
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Konstrukce vstupní a výstupní soustavy LLM. Konstrukční řešení vstupních soustav jednotlivých typů leteckých lopatkových motorů – podzvukové vstupní soustavy. Úpravy vstupních soustav s ohledem na zamezení vzniku námrazy a vniknutí nečistot do motoru.
2. Konstrukce nadzvukových vstupních soustav.
3.-4. Konstrukce reduktorů. Základní požadavky na reduktory turbovrtulových a turbohřídelových motorů. Planetový reduktor, diferenciální reduktory. Požadavky na převodové ústrojí pro pohon agregátů. Konstrukční uspořádání převodových skříní.
5. Konstrukce LLM používaných v ČR. Podrobné seznámení studentů s konstrukčním řešením leteckých lopatkových motorů používaných v ČR.
6.-7. Silové soustavy LLM. Pevnostní výpočty tenkostěnných skříní. Výpočty spojovacích přírub statorových částí LLM. 8.-9. Mazací soustavy LLM. Základní požadavky na mazací soustavy LLM a jejich uspořádání. Konstrukční části mazacích soustav a výpočet jejich hlavních rozměrů. Výškovost mazací soustavy.
10.-11. Palivové soustavy LLM. Základní požadavky na konstrukční uspořádání palivové soustavy. Konstrukce částí palivové soustavy a jejich průtokové charakteristiky. Návrh palivové soustavy LLM.
12. Spouštěcí soustavy LLM Průběh spouštěcího cyklu LLM. Konstrukční uspořádání spouštěcí soustavy. Výpočet požadovaného výkonu startéru. Automatizace spouštěcího cyklu.
13. Perspektivy vývoje LLM. Možnosti a perspektivy vývoje LLM z hlediska konstrukčního řešení, použití nových materiálů a technologie výroby jejich částí.
Literatura
Cohen, H., Rogers, G. F. C., Saravanamuttoo, H. I. H., Straznicky, P. V., Nix, A.C. : Gas Turbine Theory. 7th edition. Pearson 2017. IBSN 9781-292-09309-3.
Adamec, J. , Kocáb, J.: Letadlové motory. 3. vydání, Praha, Corona, 2020. ISBN 978-80-86116-94-5.
El-Sayed, A.,F. : Fundamentals of, Aircraft and Rocket Propulsion. Springer 2016, ISBN 978-1-4471-6769-9.
Mattingly, J., D., Heiser, W., H., Pratt, D., T., Boyer, K., M., Hakenova, B., A., Aircraft Engine Design. AIAA, 2018. ISBN 978-1-62410-517-3.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)