česky  čs
english  en
Mechanika letu I – letové výkony (2221239)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:MEL1Schválen:22.08.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na základní případy pohybu letadla s pevnou nosnou plochou v zemské atmosféře a na řešení jeho letových výkonů. Podává přehled o řešení dynamiky pohybu základních ustálených a neustálených letových režimů, doletu, vytrvalosti, vzletu a přistání.
Vyučující
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Rozdělení mechaniky letu, základní pojmy. Rozdělení letových výkonů, druhy letů a jejich klasifikace.
2. Souřadnicové soustavy zemská, letadlová, aerodynamická.
3. Síly působící na letoun. Propulzní síly vrtulového a proudového pohonu.
4. Dynamika pohybu letounu. Pohybové rovnice pro řešení letových výkonů.
5. Letové výkony v ustáleném horizontálním letu. Charakteristické režimy horizontálního letu.
6. Letové výkony v ustáleném klouzavém letu a klesavý let s pracující pohonnou jednotkou.
7. Letové výkony ve stoupavém letu a stanovení dostupu letounu.
8. Letové výkony v ustálené horizontální zatáčce.
9. Dolet a vytrvalost letounu s vrtulovým a proudovým pohonem.
10. Vzlet a přistání letounu.
11. Vliv konstrukčních a provozních podmínek na vzlet a přistání.
12. Letové výkony při neustálených letech.
13. Energetické přístupy při řešení letových výkonů
Literatura
• Daněk, V.: Mechanika letu I Letové výkony. CERM, 2009, ISBN 978-80-7204-659-1
• Tichopád, V.: Letové výkony, ČVUT, 2001, ISBN 80-01-02339-7-80-01
• G. J. J. Ruijgrok: Elements of Airplane Performance, Delft University Press, 2th edition 2009,
ISBN 978-90-6562-232-7
• Kermode, A. C:. Mechanics of Flight, Pearson, ISBN 978-1-4058-2359-3
• Ojha, S. K.: Flight Performance of Aircraft, AIAA, Washington 1995. ISBN 1-56347-113-2
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)