česky  čs
english  en
Zatížení kosmické techniky (2222055)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:ZKTSchválen:01.06.2017
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se základy zatížení kosmické techniky, v návrhu i za provozu.
Vyučující
Ing. Jaromír Kučera
Letní 2023/2024
Ing. Jaromír Kučera
Zimní 2022/2023
Ing. Jaromír Kučera
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod, rozdělení zatížení
2. Přepravní zatížení a statické zatížení (předstartovní)
3. Dynamické zatížení (mechanické) ? periodické, náhodné
4. Konstrukce a součinitele bezpečnosti
5. Akustické zatížení ? Hladina akustického tlaku, frekvenční pásmo, relativní šířka pásma, spektrální hustota výkonu
6. Rázová zatížení ? Tlumení rázu, SRS Tolerance Limit
7. Mikro-meteoroidy / Kosmický odpad
8. Zatížení od kosmického prostředí ? Radiace, vakuum, teploty
9. Tepelné zatížení ? Start, let, návrat/přistání
10. Návrhové metody kosmických systémů
11. Testování a ověřování systémů
12. Vliv zatížení na konstrukci systémů
13. Zápočtový test
Osnova cvičení
1. - 3. Mechanická zatížení
4. - 5. Zatížení prostředím
6. - 7. Testování
Literatura
- WIJKER, Jaap J. Spacecraft structures. Berlin: Springer, c2008, 504 p. ISBN 978-3-540-75552-4.
- GRIFFIN, Michael D a James R FRENCH. Space vehicle design. 2nd ed. Reston, Va.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., c2004, xvii, 660 p. AIAA education series.
- MACDONALD, Malcolm a Viorel BADESCU. The international handbook of space technology. Chichester, UK: Published in association with Praxis Publishing, 2014, xv, 731 pages. ISBN 9783642411007-.
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Kosmická technika, zatížení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)