česky  čs
english  en
Projekt III. (2223011)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:28.04.2016
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Zadání Projektu III převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Vytvoření 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, aplikace rozhodujících případů zatížení stanovených v rámci Projektu II a pevnostní analýza 3D modelu s rozborem výsledků. Zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
V případě zadání jiného charakteru (proudění, technologie, experiment, provoz a údržba, space) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt II. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.
Structure
Structure of tutorial
Osnova bude stanovena tutorem předmětu podle zadání.
Literarture
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
- V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991,ISBN 80-214-0373-x
- Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982
- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu
Requirements
Absolvování P a PV předmětů 1. až 2. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika, bezpodmínečně Projektu II.
Paralelní souběh s P a PV předměty 3. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.
Keywords
Konstrukce; zatížení; proudění; pevnostní kontrola; experiment
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)