Projekt I. (2223114)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:PRO1Schválen:22.05.2014
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Koncepční návrh cvičného sportovního letounu, zpracování statistiky, stanovení základních geometrických, aerodynamických a hmotových charakteristik letounu, jeho letových výkonů a vlastností, výpočet zatížení křídla, návrh jeho konstrukce a pevnostní kontrola jeho nosných částí, třípohledový výkres letounu, systémový výkres křídla, zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
Osnova
Osnova cvičení
1. Zadání projektu, úvodní poznámky k projektování letadel, statistika
2. Základní rozměrová dispozice nosných ploch
3. Základní hmotová dispozice, hmotnostní obálka, relace těžiště a neutrálního bodu
4. Integrální aerodynamické charakteristiky letounu
5. Stanovení polohy neutrálního bodu
6. Letová obálka provozních násobků z pohledu příslušného předpisu letové způsobilosti
7. Rozložení vztlaku po křídle, zatížení křídla
8. Základní letové výkony a vlastnosti
9. Návrh konstrukce křídla
10. Přenos silových účinků konstrukcí křídla
11. Návrh a pevnostní kontrola nosníku
12. Návrh a pevnostní kontrola potahu
13. Konzultace
Literatura
- S. Slavík: Stavba letadel, skripta ČVUT FS Praha, 1997
- Čalkovský, V. Daněk, J. Pávek: Konstrukce a pevnost letadel, 1. a 2. díl, VAAZ Brno, 1984 a 1986
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
- Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982
- V. Havelka: Konstrukce a projektování letadel II, ČVUT FS Praha, 1986
- V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0373-x
- Staveb. předpis: CS-VLA, CS-23, UL-2
Požadavky
Paralelní souběh s: Aerodynamika a mechanika letu, Letecké konstrukce a stavba letadel, Pevnost letadel a motorů, Pohon letadel
Klíčová slova
Koncepční návrh, konstrukční návrh, zatížení, pevnostní kontrola
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.5.2024, 6:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)