česky  čs
english  en
CATIA v leteckých aplikacích I. (2226011)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základy filozofie parametrického modelování, pravidla tvorby modelů, seznámení s prostředím programu CATIA, základní nastavení, skicář (čáry a křivky, vazby, operace s křivkami), modul Part Design, tvorba objemových těles, referenční geometrie, sestavy (základní operace, sestavování komponentů), modelování na úrovni sestav, vytváření výkresů a jejich vazba na model.
Osnova
Literatura
Manuály CAD systémů.
Požadavky
Počítačová grafika
Základní znalost CAD systémů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)