česky  čs
english  en
Ultrazvuková defektoskopie (2226013)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:25.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Druhy nedestruktivních zkoušek (ultrazvuk, radiografie, kapilární metoda atp.). Fyzikální základy ultrazvuku, druhy sond a přístrojů, zkoušení přímými a úhlovými sondami, imerzní zkoušení, akustická emise. AVG diagramy. Praktické úlohy z ultrazvukové defektoskopie.
Osnova
Literatura
J. Obraz : Ultrazvuk v měřící technice
J. Krautkramer, H. Krautkramer: Ultrasonic Testing of Materials
Požadavky
Bez požadavků.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)