Nedestruktivní testování v letectví (2226019)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:27.03.2012
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen pro studenty všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Absolventi kurzu získají základní teoretické i praktické dovednosti se současnými metodami NDT využívanými v oblasti výroby a provozu letectví. Jsou prezentovány typické zkušební metody pro kovové a kompozitní materiály a konstrukční celky.
Structure
Structure of tutorial
1.) Přehled NDT metod využívaných pro kovové konstrukce
2.) Přehled NDT metod využívaných pro kompozitní konstrukce, certifikace personálu
3.) Metoda vířivých proudů
4.) Metoda vířivých proudů - praktická cvičení
5.) Magnetická metoda prášková, penetrační zkoušky
6.) Magnetická metoda prášková, penetrační zkoušky - praktická cvičení
7.) Akustická emise
8.) Akustická emise - praktická cvičení
9.) Termografie
10.) Termografie - praktická cvičení
11.) Rentgenová defektoskopie
12.) Ultrazvuková defektoskopie,
13.) Bondtesting - resonanční, impedanční a sondikátorová metoda
Literarture
1.Kreidl, Šmíd: Technická diagnostika senzory, metody, analýza signálu, BEN Praha, 2006
2.Kopenec: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Akademickým nakladatelstvím CERM, 2007
3.Mix: Introducion to nondestructive testing, Wiley 2005
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
Defektospokopie, Nedestruktivni testovani, NDT, Materiálové zkoušky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 27.11.2021, 19:32 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/6d511632/2021-11-23/10:13)