česky  čs
english  en
Praktická aplikace kompozitních materiálů v letadlové technice (2226020)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:AKMSchválen:09.06.2014
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Absolventi kurzu získají praktické dovednosti se současnými technologiemi výroby lehkých sportovních letadel z kompozitních materiálů a metodami jejich zkoušek. Seznámí se ze základními technologiemi výroby kompozitních materiálů, materiály vláknové výztuže, matrice a technologickými materiály. Posluchač se seznámí také s metodami zkoušek a vlivu prostředí na kompozitní materiály.
Osnova
1.) Materiály vláknové výztuže, matrice a lepidla
2.) Teorie technologie výroby kompozitních materiálů
3.) Příprava kompozitové formy
4.) Kontaktní laminování
5.) VARTM
6.) Technologie Resin foil
7.) Technologie Prepreg
8.) Lepené spoje
9.) Tahová zkouška kompozitního materiálu s vlivem prostředí
10.) Smyková zkouška sendvičových panelů
11.) Smyková zkouška lepeného spoje kov-kov a kompozit-kompozit
Literatura
1.Flaška, Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996
2.Mráz, Talácko: Konstrukce strojů s kompozitními materiály, ČVUT Praha, 2006
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Technologie výroby, Kompozity, Materiálové zkoušky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)