česky  čs
english  en
Základy anatomie a fyziologie II. (2241704)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:ZAF2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Kredity:7
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Základy anatomie a fyziologie II poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se
v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro
pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během
kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy
anatomie a fyziologie II je zaměřen především na orgány, jejich soustavy a nervový systém.
Osnova
· Močové ústrojí.
· Pohlavní ústrojí mužské a ženské.
· Srdce.
· Obecná anatomie cév.
· Přehled žil.
· Přehled mízní soustavy.
· Přehled míšních nervů. Hlavní nervy.
· Autonomní nervy.
· Centrální nervový systém.
· Anatomie zrakového ústrojí.
· Anatomie sluchového a vestibulárního ústrojí.
· Kůže.
· Žlázy s vnitřní sekrecí.
Literatura
Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..
Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum, 1990.
Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)