česky  čs
english  en
Biomechanika I. (2241718)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:BM1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Biomechanika I navazuje na předměty Mechanika III Alfa a Pružnost a pevnost II Alfa a rozšiřuje znalosti zde ziskané
a aplikuje je na řešení problémů mechaniky živých materiálů či materiálů s materiály živými reagujícími. Základem je
pochopení vztahu mezi strukturou a funkcí jednotlivých tkání lidksého organizmu.
Vyučující
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
· Definice biomechaniky, rozdělení biomechaniky, historie biomechaniky, metody biomechaniky
· Biomechanika kosti I: anatomie a histologie, mechanické vlastnosti, popis kosti jako elastického materiálu
· Biomechanika kosti II: matematický model kosti, konstitutivní rovnice kosti – ortotropie, kriteria poškození
kosti, změna mechanických parametrů věkem
· Biomechanika kosti III: modelace, remodelace, buněční základ remodelace
· Biomechanika kosti IV: matematický model remodelace, fenomologické modely
· Biomechanika vazu I: anatomie a histologie vazu, mechanické vlastnosti – creep a relaxace napětí, změna
mechanických parametrů věkem
· Biomechanika vazu II: úvod do reologie, základní reologické modely vazu, viskoelasticita, odvození základních
modelů, storage a loss modulus
· Biomechanika chrupavky I: anatomie a histologie chrupavky, mechanické vlastnosti chrupavky – poroelastický
materiál, Biotova teorie poroelasticity
· Biomechanika chrupavky II: poroelasticita, efektivní napětí, 1D problém poroelasticity, konsolidace
· Biomechanika oběhu krve: stručná anatomie a fyziologie, funkce a složení krve, transport v elastických cévách,
transport v mikrocirkulaci, měřící metody v klinice, reologie krve
· Biomechanika srdce a cév I: stavba srdce a cév s ohledem na mechanické podmínky
· Biomechanika srdce a cév II: mechanické vlastnosti a jejich podmíněnost vnitřní strukturou: nelinearita,
anizotropie, viskoelasticita
· Biomechanika srdce a cév III: Popis napjatosti a deformace zohledňující nelineární a anizotropní chování cév
Literatura
Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes 1. ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 71 p. ISBN 978-80-01-03915-1.
Konvičková, S. - Valenta, J. - Mareš, T. Biomechanika svalstva člověka 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 131 s. ISBN 978-80-01-03911-3.
Studijní materiály poskytované přednášejícím v elektronické podobě
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)