česky  čs
english  en
Biomechanika II. (2241719)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:BM2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět poskytuje výklad principů modelování v úlohách biomechaniky. Praktická aplikace je provedena v úlohách
pružnosti aplikovaných na cévy a úlohách kinematiky a dynamiky aplikovaných v segmentech svalově-kosterního
systému.
Vyučující
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Miloslav Vilímek Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
· Principy modelování v biomechanice
· 2D výpočtový model pro určení napjatosti a deformace cév (a dalších tubulárních struktur)
· 3D výpočtový model pro určení napjatosti a deformace cév (a dalších tubulárních struktur)
· Mechanika kosterního svalu (stavba, princip kontrakce, závislost síla-rychlost, závislost síla-délka, EMG)
· Mechanika kosterního svalstva (aktuátor sval-šlacha, dynamika svalu)
· Modelování svalově-kosterního systému (základní modely, MIMO, MISO, SISO, přenosová funkce)
· Modelování svalově-kosterního systému (inverzní dynamická úloha, stanovení svalových sil optimalizací)
· Modelování svalově-kosterního systému (simulace činnosti pohybového aparátu, statická vs. dynamická
optimalizace)
· Mechanika velkých kloubů – kyčelní kloub
· Mechanika velkých kloubů – kyčelní kolenní kloub
· Mechanika velkých kloubů – klouby horní a dolní končetiny
· Biomechanika páteře
· Dentální biomechanika
Literatura
· Křen J., Rosenberg J., Janíček P. (2006) Biomechanika. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.
· Valenta J., Konvičková S., Valerián D. (1999) Biomechanika kloubů člověka. Vydavatelství ČVUT, Praha.
· Konvičková S., Valenta J., Mareš T. (2007) Biomechanika svalstva člověka. Vydavatelství ČVUT, Praha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)