česky  čs
english  en
Biomechanika III. (2241723)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:BM3Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět navazuje na předměty specializace Biomechanika I a Biomechanika II. Cílem je poskytnout praktické znalosti a
dovednosti nutné pro klinickou aplikaci dosavadních znalostí. Do výuky předmětu jsou proto zapojeni také doborníci z
klinické praxe.
Vyučující
doc. Ing. Radek Sedláček Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Radek Sedláček Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Radek Sedláček Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
· Zpracování signálů v biomechanice
· Biomedicínská statistika I: význam, příprava a provedení experimentu, zpracování experimentálních dat,
náhodné veličiny, základní typy teoretických rozdělení
· Biomedicínská statistika II: průzkumová analýza jednorozměrných a vícerozměrných dat, odhady parametrů
polohy a rozptýlení, analýza malých výběrů, testování statistických hypotéz, interpretace výsledků
· Biomedicínská statistika III: analýza rozptylu, parametrické metody, neparametrické metody, odhady přežití,
korelace
· Zkušebnictví, akreditace: požadavky na zkušební laboratoře, metrologie a návaznost měřidel, akreditace
laboratoří dle norem ISO, certifikované zkoušení materiálů a výrobků
· Aditivní výroba: základní technologie AM - FDM, SLS, SLA, DLP, příprava modelu
· Forenzní biomechanika I: experimentální vyšetření parametrů pohybu, princip analýzy pohybu, metodika
provedení experimentálních měření (příprava, měření, možnosti, limity,...), způsob vyhodnocení naměřených
dat, analýza obrazových záznamů, identifikace osob
· Forenzní biomechanika II: legislativa ČR, možnosti experimentálních a numerických rekonstrukcí, pády z
výšek, vznik zranění
· Experimentální biotribologie: základy kontaktní mechaniky, otěr kloubních náhrad, experimenty (normy ISO a
jejich nedostatky), vyhodnocení otěru (hmotnostní a objemové úbytky, analýza otěrových částic)
· Klinický pohled na mechaniku náhrad: totální náhrada kyčelního kloubu, kolenního kloubu a hlezenního kloubu
· Tkáňové inženýrství: principy vytvoření tkáňové náhrady
· Vývoj zdravotnických prostředků I: legislativa, řízení jakosti; klasifikace, život a selhání ZP
· Vývoj zdravotnických prostředků II: řízení návrhu a rizika, experimentální ověření, biokompatibilita, operační
technika, vigilance
Literatura
· Konvičková S., a kol: Biomechanika kloubů člověka a jejich náhrad, Technická univerzita/Edícia vedeckej a
odbornej literatúry, Košice, 2000 ISBN: 8070994436
· Lepš J, Šmilauer P. Biostatistika, EPISTEME Praha, 2016, ISBN: 978-80-7394-587-9
· Studijní materiály poskytované přednášejícím v elektronické podobě
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)