česky  čs
english  en
Základy anatomie a fyziologie I. (2242024)
Departments:odbor biomechaniky ()
Abbreviation:ZAF1Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:Credits:6
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět Základy anatomie a fyziologie I poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se
v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro
pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během
kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy
anatomie a fyziologie I je zaměřen především na pohybový aparát, dýchací a trávicí ústrojí.
Structure
· Úvod do anatomie a fyziologie, buňka, tkáně, orgány a jejich soustavy. Obecná anatomie - názvosloví.
· Přehled tkání. Kostní tkáň. Spojení kostí, anatomie kloubu, rozdělení kloubů.
· Lebka I.
· Lebka II.
· Kostra dolní končetiny
· Kostra horní končetiny
· Anatomie svalu obecně.
· Svaly hlavy, krku, zad.
· Svaly hrudníku a břicha
· Embryologie.
· Trávicí ústrojí I.
· Trávicí ústrojí II.
· Dýchací ústrojí
Literarture
Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..
Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum, 1990.
Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)