Teorie letadlových motorů III. (2301098)
Katedra:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Zkratka:TLM3Schválen:19.06.2023
Platí do: ??Rozsah:3P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu jsou studenti seznámeni s fyzikální podstatou pohonu pomocí vrtulí, procesů probíhajících v náporových a raketových motorech. Výklad je zaměřen na objasnění činnosti motorů, včetně následného určení jejich charakteristik. U raketových motorů jsou rozebrány motory používající kapalné, a tuhé pohonné hmoty, včetně porovnání jejich použití v letecké praxi.
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Pohonné soustavy letadel, tah, a mechanický výkon, propulzní účinnost
2. Vrtule, základy aerodynamiky, obtékání vrtulového listu, síly a momenty na vrtulovém listu
3. Tah a výkon vrtule, aerodynamické charakteristiky, tahové křivky pevné a stavitelné vrtule
4. Výběr vrtule (adaptační součinitel), teorie ideálního propulzoru
5. Teorie izolovaného elementu listu vrtule, Vírová teorie
6. Základy aerodynamického návrhu vrtule
7. Konstrukce a regulace vrtule, základy pevnosti vrtule
8. Vstupní soustavy leteckých motorů. Efektivní tah proudového motoru. Podzvukové vstupní soustavy. Nadzvukové vstupní soustavy, rozdělení, ztráty ve vstupu. Rozbor práce neregulované nadzvukové vstupní soustavy s vnějším stlačením.
9. Vliv změny otáček motoru a Machova čísla letu na práci nadzvukové vstupní soustavy. „Pumpování“ vstupu, „vibrace“ ve vstupní soustavě. Regulace nadzvukové vstupní soustavy.
10. Náporové motory. Princip práce. Charakteristiky náporových motorů. Letecké motory s proměnným oběhem. Princip práce. Použití v současném letectvu.
11. Raketové motory, rozdělení, princip práce, základní parametry. Charakteristiky.
12. Raketové motory na kapalné pohonné hmoty. Použití jednotlivých druhů pohonných hmot. Chemické reakce, hoření, termochemické výpočty, nestabilní spalování, spalovací komory.
13. Raketové motory na tuhé pohonné hmoty. Druhy pohonných hmot. Zapalování, hoření, ukončení spalování, nestabilita hoření. Výhody a nevýhody jejich použití.
Literatura
Wald, Q. R., The aerodynamics of propellers, Progress in Aerospace Sciences, Volume 42, Issue 2, 2006, pp. 85–128, doi:10.1016/j.paerosci.2006.04.001
George P. Sutton, Oscar Biblarz: Rocket Propulsion Elements, 9th Edition, 2016
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 0:09 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)