česky  čs
english  en
Řízení a regulace motorů (2301099)
Katedra:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Zkratka:ŘSMSchválen:19.06.2023
Platí do: ??Rozsah:3P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zvládnutí sestavení návrhu řízení a regulace pro letadlové lopatkové motory (LLM). Návaznost na předměty v úrovni Alfa: Me I-III, PP I a II, Ma I-III, Num. Mat, AŘ. Předmět obsahuje jednak přehled moderních postupů řízení systémů a jednak specifické postupy pro řízení a regulaci LLM. Cvičení zahrnuta také v projektu; aplikace látky.
Vyučující
Ing. Jaromír Lamka CSc.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2023/2024
Osnova
1.Specifikace řízení + LLM jako objekt řízení
2.Stavový popis a linearizace dynamického systému + Pohybová rovnice jednoproudového motoru (JPM)
3.Laplaceova a FourierovaTransformace + Pohybová rovnice dvouproudového motoru (DPM), motory s proměnnou geometrií.
4.Řiditelnost, pozorovatelnost, stabilita + Hydromechanické prvky řídicího systému 1
5. Frekvenční charakteristiky a frekvenční metody syntézy + Hydromechanické prvky řídicího systému 2
6. Kaskádní regulace, PID + Řízení ustálených stavů motorů
7. Umístění pólů + Řízení přechodových režimů motorů 1
8. LQR + Řízení přechodových režimů motorů 2
9. Výstupní zpětná vazba, pozorovatel + Omezování práce motoru, Integrace zákonů řízení
10.Diskrétní systémy, Z-transformace, vzorkovací teorém + Řízení kompresorů, řízení turbohřídelových a dvouproudových motorů
11.Diskrétní řízení + Řízení vrtulí
12.MPC + Elektronické systémy řízení FADEC
13.Robustní řízení H2,Hinf + FADEC implementace
Literatura
• Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
• Štecha, J., Havlena, V.: Teorie dynamických systémů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993; Moderní teorie řízení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994
• G. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini: Feedback Control of Dynamic Systems, Prentice Hall, 2006
• Lewis, F.: Applied Optimal Control and Estimation; Digital Design and Implementation, Prentice Hall, 1992
• L. Jaw and J. Mattingly: Aircraft Engine Controls, AIAA, 2009
• Delp, F.: Aircraft Propellers and Controls, Aviation Maintenance Pub, 1979
• Bauerfeind, K.: Steuerung und Regelung der Turboflugtriebwerke, Springer, Basel 1999
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)