česky  čs
english  en
Diplomová práce (2303998)
Katedra:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Zkratka:DPSchválen:22.01.2024
Platí do: ??Rozsah:0P+10C+0L
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Téma Dilomové práce je zadáváno individuálně podle zaměření studenta v průběhu celého studia navazujícího magisterského studijního programu Letectví a kosmonautika - specializace Letadlové motory.
Osnova
Předmět Diplomová práce navazuje na předměty Projekt I., II. a III. navazujícího magisterského studijního programu Letectví a kosmonautika - specializace Letadlové motory.
Literatura
Literaturu k diplomové práci doporučí vedoucí práce na základě zadání práce a předchozích projektů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)